ז'בוטינסקי 7 רמת גן, 5252007
(מגדל משה אביב, קומה 48)
טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
THE NEWS
מאמרים
מגזר חקלאי, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות
נמצאו 47 מאמרים בקטגוריה זו.
החלטה 1521- פגיעה נוספת במשקי העזר?
בימים אלה מוקמת עמותה לבעלי משקי העזר במטרה לרכז כוחות ולפעול מול רשויות התכנון ורשות מקרקעי ישראל במטרה לצמצם את אי השוויון והפלייתם לרעה ביחס לבעלי נכסים אחרים ומגזרים אחרים.
ארבע יחידות בנחלה! תכנית פורצת דרך בתכנון "המושב החדש" אושרה להפקדה
"המהפכה" בתכנית "כפר חיים" היא ניסוח תקנון המאפשר פיצול של מגרשים מתוך הנחלות בתצ"ר והיוונם לפי החלטה 1464 ללא צורך בהכנת תכנית נוספת לפיצול...
חוזה החכירה לנחלות - סכנה!? – חלק א
חלק קטן מבעלי הנחלות בישראל מחזיקים בחוזה חכירה ישן שנערך בשנות 30 של המאה הקודמת על ידי קרן הקיימת לישראל ונחתם לתקופה של 49 שנים...
חוזה משבצת - מכסת הקרקע לנחלה
בשנתיים האחרונות מסרבת רשות מקרקעי ישראל לחדש את חתימתה על "חוזי משבצת" עם מושבים ...
כיצד אפשר להפריט את רמ"י מהר וביעילות
המינהל הוא אחד משני הגורמים המשמעותיים החוסמים פיתוח הבניה...
היטל השבחה - לאן ?
אנו בדעה כי נוכח מציאות חדשה זו יש לקבוע מדיניות אחידה לכל המועצות ולכלל הישובים במגזר החקלאי.
היטלי השבחה מליוני שקלים בלתי מנוצלים על ידי הועדים המקומיים
מכל מקום, עולה שאלה נוספת: מה יעודו ומי זכאי ליהנות מהיטל ההשבחה?...
נחלות פנויות במושבים - דרך עקיפה לאיוש בני המושבים "בהרחבות" ללא מכרז
על מנת לצאת ממצב ההקפאה הגתה רשות מקרקעי ישראל את ההחלטה האחרונה המקנה כאמור תמריץ משמעותי ביותר למושבים.
המינהל מספסר - "עושק כבשת הרש"
איך קורה שבעלת משק מוצאת את עצמה גרה במחסן ?
פסק הדין התקדימי לפיו ניתן תוקף לחוזה חכירה מול רמ"י גם בלא שנחתם
יש להכיר בתוקפו של החוזה שנערך בין רמ"י לתובע, חרף העובדה שבסופו של דבר לא נחתם החוזה בין הצדדים.
נחלה או משק עזר?- המינהל אישר בניית 2 יחידות דיור במשק עזר במושב מכמורת כפשרה בהליך משפטי
כאמור, בסופו של דבר, הסכים המינהל להתפשר, כך שעל אף שברישומי המינהל, המשק ייחשב כ"משק עזר", ...
תקדים: ביהמ"ש קבע כי נחלה תינתן למי שאינו יורש על פי דין של בעלי המשק המנוחים
לפיכך, ובכפוף לכך שהמשק יעבור בעתיד לאחד מילדיהם של אחותה המנוחה והנתבע - פסק ביהמ"ש כי מלוא הזכויות במשק יעברו לידי הנתבע.
החלטה 1304 מיום ה- 6.11.13 בעניין הליך השגה על שומות מקרקעין וביטול החלטה 1181
... יצוין כי החלטה 1304 יצרה אבחנה בין "מחלוקת שמאית" ל"מחלוקת משפטית"...
תקדים- תביעת רשות מקרקעי ישראל להפסקת פעילות לא חקלאית במשק במושב חגור נדחתה
בית המשפט קבע שאין בפסה"ד של בג"צ, כדי לפסול באופן מוחלט ותמידי אפשרות השכרה של מבנה משק לפל"ח
הזכות ל"זיקת הנאה" בדרך המשותפת שבין הנחלות במושב
זכויות השימוש בדרכים "המשותפות" שבין הנחלות במושבים הינן "נושא טעון" המגיע לפתחן של ערכאות משפטיות.
תקדים- תביעה של מינהל מקרקעי ישראל נמחקה על הסף
אין להירתע מהתנהלותו הכוחנית של המינהל ובכל מקרה בו קיימת הצדקה עובדתית ומשפטית, על הקיבוצים, המושבים וחוכרים פרטיים לעמוד על זכויותיהם בהליכים משפטיים.
חיוב ארנונה רטרואקטיבי – בוטל!!
רשות אינה יכולה להטיל מיסי ארנונה באופן רטרואקטיבי וזאת מאחר והדבר פוגע ב"מידת ההסתמכות" של בעל הנכס...
תיקון פשוט של תכנית המתאר הארצית 35 ישחרר 100 אלף יחידות מגורים לבניה
חלוקת מכסות מים בין חברי אגודה שיתופית לאור החלטות רשם האגודות השיתופיות
חלוקת מכסות מים בין חברי אגודה שיתופית הינו אחד הנושאים השנויים במחלוקת במושבים בשנים האחרונות...
בית המשפט העליון פסק - בעל משק עזר הינו "חבר אגודה"
סוף להרחבות במושבים וקיבוצים
הנהלת מינהל מקרקעי ישראל קיבלה החלטה מרחיקת לכת, המשמיטה את הקרקע מהרחבות בקיבוצים ומושבים...
פיצול חלקת המגורים בנחלה כפתרון לסכסוכי ירושה
נראה בעליל שניתן כבר היום לערוך הסכמים משפחתיים המבוססים על חלוקה עתידית ...
תקדים משפטי - ביהמ"ש מתערב בשיקול דעת האגודה לאישור חברות של רוכש נחלה
אגודה אינה יכולה לנכס לעצמה זכות של נושה מובטח ראשון...
זכויות בניה בנחלות לאור אישור בג"צ להחלטות 979 ו- 1101
בפסק הדין שניתן על ידי שבעה שופטי בג"צ נדחו למעשה כל העתירות. בית המשפט העליון אישר את ההחלטות למעט שינויים מינוריים...
ביטול מחיקת בעלי זכויות במשק עזר כחברים שווי זכויות ע"י בית המשפט
"צדק חלוקתי" - ועליית מחירי הנדל"ן במושבים וקיבוצים
בשנים האחרונות אנו עדים לעליה מסחררת במחירי בתים צמודי קרקע ...
המדינה נכנעה בבג"צ ותשלם פיצוי מלא בגין הפקעות כבישים
לאחר 4 למעלה מארבע שנים של דיונים בבג"צ, הסכימה המדינה לקבל את עתירתו של חקלאי תושב בנימינה, ולשנות את הקריטריונים לתשלום פיצויים בגין הפקעת קרקע ...
החלטה 1184 - האם המינהל ביטל את תשלום דמי ההיתר בגין תוספות בניה למגורים?
החלטה 1184 של מינהל מקרקעי ישראל, ביטלה את תשלום "דמי ההיתר" בגין תוספת בניה למגורים של בית מגורים ...
תביעה תקדימית- משפחות תובעות חלקן בקרקע ובהון האגודה
תביעה על סך 1,200,000,000 ₪ הוגשה לועדה המקומית שומרון בגין תמ"א 35
425 חקלאים, אגודות שיתופיות ובעלי חלקות חקלאיות הגישו באמצעות עוה"ד גד שטילמן תביעה בגין ירידת ערך של המקרקעין שבבעלותם הנובעת מהוראות תוכנית מתאר ארצית - תמ"א 35.
תקדים: בג"צ מצמצם את אפשרות הפקעת קרקע חקלאית ללא פיצוי
ביהמ"ש העליון בהרכב של 7 שופטים קבע כי על המדינה לקבוע קריטריונים לפיצויים בגין הפקעת שטח הקטן מרבע חלקה.
ביהמ"ש פסק - תחנת דלק אינה "שימוש מסחרי" המחויב ב"דמי היתר"
על פי המדיניות "החדשה" של המינהל בשנים האחרונות, מנסה המינהל להפיק ממשבצת הקרקע המושכרת לאגודות השיתופיות את הרווח המקסימאלי...
תקווה לחקלאים - בג"ץ יבחן בהרכב של שבעה שופטים האם ניתן להפקיע קרקעות ללא פיצוי מכח פקודת הדרכים הקיימת מתקופת המנדט הבריטי
מניות תנובה – "משחק מכור" וידוע מראש
בית המשפט המחוזי ביטל פסק דין של המשקם למימוש נכסי חקלאי בשל חוב העולה על 5 מליון שקלים
בית המשפט ביטל מינוי בת ממשיכה לאחר שגרה 30 שנים בבית מגורים שבנתה בנחלת ההורים
מינוי בן ממשיך - חובת הסכמה של שני הורים
יש לבטל את המינוי שנעשה בהוראת האב בלבד
בעלי זכויות במקרקעי המינהל רשאים לקבל היתרי בניה, במקרים מסויימים, אף ללא אישור מינהל מקרקעי ישראל וחרף התנגדותו
לאור ההחלטות בעררים הנ"ל נפתחה הדלת בפני קיבוצים, מושבים, בעלי נחלות ומשקי עזר להגיש בקשות להיתרי בניה לגבי המקרקעין שברשותם...
זכויות בניה במושבים בעקבות דו"ח הבר
בית המשפט אישר העברת זכויות בירושה במשק חקלאי לבנותיה ויורשותיה של אמן המנוחה, ולא למי שהתמנה "לבן ממשיך" ומינויו בוטל.
זכויות בניה בנחלות - "עוד ארוכה הדרך" - ביטול החלטה 979
"הכשרת" שימושים לא חקלאיים בנחלות - פל"ח
האם קיימת מגבלת שטח לקיומה של נחלה?
ועדות קבלה במושבים - שינויי מגמות במינהל מקרקעי ישראל
הספקת מים "למגורים" על ידי אגודה שיתופית - "אין דין ואין דיין"
...אגודות שיתופיות המספקות מים לבתי מגורים נוהגות לקבוע את המחיר לתשלום על פי קריטריונים פנימיים שונים שאינם אחידים...
"הבן הממשיך" חייב בפיצויי אחיו היורשים
בשנים האחרונות, עם עליית שוויין של נחלות במושבים, התרבו הסכסוכים בין יורשים המתנהלים בבתי המשפט בקשר לזכותו של "הבן הממשיך" להיות יורש יחיד של נחלת ההורים.
פגיעה קשה נוספת בזכויות החקלאים - תוכנית מתאר של מחוז חיפה - התנגדות לתמ"מ 6
על פי תמ"מ 6, כל בניה של חממה, בית רשת, סככה וכל מבנה אחר הדרוש לחקלאי לא תתאפשר בשטחים החקלאיים ותוקפא לזמן בלתי מוגבל.
ירושת המשק החקלאי
...המגבלה העיקרית היא שהחוק אוסר חלוקה של המשק החקלאי וכתוצאה מכך, בדרך כלל, הנחלה מוענקת רק ליורש אחד...
מאמרים לפי נושאים
מגזר חקלאי, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות
ירושות, עזבונות, בן ממשיך, מעמד אישי
מינהל מקרקעי ישראל / רשות מקרקעי ישראל
דיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין
תכנון ובניה
משפט מסחרי, משפט עסקי
עובדים זרים, דיני עבודה
נושאים מיוחדים
קטעי עיתונות
חקלאי זכרון יעקב זכו לקבל השבוע סקירה מקצועית בכל הקשור למאבקם לקבלת פיצויים בגין הפגיעה בערך קרקעותיהם... המאבק נכנס לישורת האחרונה: מדובר בנזק של מיליארד שקל!
פורסם ב : גפן
מועד פרסום: 17/07/2015
שם הכתב/ת: דוד בר יוסף
היפרדות קק"ל מהמדינה רק תאיץ את שיווק הקרקעות. ייתכן שהפתרון לתחילת הליכי ההפרטה יכול לבוא גם ממימוש מבוקר של האיום מצד קק"ל להיפרדות מרמ"י. קק"ל מחזיקה כ- 2 מיליון דונם, והיא גוף שיכול לשמש פלטפורמה נהדרת למנגנון השינוי הנדרש.
פורסם ב : הארץ
מועד פרסום: 27/04/2015
שם הכתב/ת: עו"ד גד שטילמן
 פרופיל המשרד |  הצוות המשפטי |  מאמרים |  חדשות המשרד |  קטעי עיתונות
תחומי התמחות:  מגזר חקלאי, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות |  ירושות, עזבונות, בן ממשיך, מעמד אישי |  מינהל מקרקעי ישראל / רשות מקרקעי ישראל |  דיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין
 תכנון ובניה |  משפט מסחרי, משפט עסקי |  עובדים זרים, דיני עבודה |  נושאים מיוחדים
גד שטילמן, משרד עורכי דין
רחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 48, רמת גן 5252007, טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
email: office@shtilman.co.il
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי & law-news - חדשות משפט