ז'בוטינסקי 7 רמת גן, 5252007
(מגדל משה אביב, קומה 48)
טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
THE NEWS
מאמרים תקדים משפטי - ביהמ"ש מתערב בשיקול דעת האגודה לאישור חברות של רוכש נחלה
תקדים משפטי - ביהמ"ש מתערב בשיקול דעת האגודה לאישור חברות של רוכש נחלה
מאת: עו"ד גד שטילמן

כבוד השופט מנהיים בביהמ"ש המחוזי פ"ת (ת"א 17132-03-09) קבע שמושב עולש נהג בחוסר תום לב עת סרב לאפשר לרוכשת נחלה  לרכוש נחלה בשל הטענה שסכום הרכישה של הנחלה לא יאפשר את כסוי חובותיו של מוכר הנחלה.

ביהמ"ש קבע "אין ולא צריך להיות כל קשר בין השיקולים העומדים בבסיס ההחלטה לקבלת רוכש לחברות לבין פירעון החוב ההיסטורי שיצר המוכר". לדברי ביהמ"ש, "הפרמטר היחיד לקבלת חבר חדש הוא איכותו הפרסונאלית של המועמד מבחינת אישיותו, אופיו, כישוריו ויכולתו להתנהל בחברה המושבית שהיא בעלת אופי חברתי כלכלי ייחודי".

ביהמ"ש הבהיר כי החלטות האגודה בקבלת חברים, הן מסוג ההחלטות עליהן חלים כללי הביקורת השיפוטית וכללי ההתערבות השיפוטית. סירוב אגודה לקבל רוכש נחלה לחברות הינה החלטה הפוגעת בזכות הקניין של אדם ובזכות שוויון ההזדמנויות.

התנית האפשרות להגיש מועמדות לחברות בפירעון חוב המוטל על המוכר היא שיקול זר, שאין לגיטימי, אשר לא לשם תכליתו ניתנה לאגודה הסמכות לקבוע מי יוכל לרכוש נחלה במושב.

בעניין הזה מדגיש ביהמ"ש כי האגודה מחזיקה במקרקעי המדינה שהם משאב לאומי. השימוש שעשתה האגודה בזכויות שהוענקו לה היה שלא כדין ובניגוד למערכת החוזית שנקבעה ע"י מנהל מקרקעי ישראל וההוראות לדין.

ביהמ"ש הוסיף כי אין האגודה בעלת זכות שיעבוד על קרקע הנחלה אלא רק על המניה של החבר וחלקו בהון, והוסיף כי נוכח העובדה שהסכם המכר אושר בביהמ"ש בהליכים שהתנהלו בין הקונה למוכר ושהאגודה ידעה על קיומם משתיקה את האגודה מלעלות טענות נגד מחיר העסקה.

ביהמ"ש העביר ביקורת על טענת האגודה לפיו קיים חוב "שרובץ על המשק החקלאי" וקיבל בעניין זה את טענת התובעת לפיה, במקרים בהם קיים למוכר חוב החוב "אינו רובץ על המשק" אלא הוא חוב אישי של המוכר ועל האגודה לנקטו באמצעים לגבייתו מהמוכר בלבדו.

בעניין זה סיכם ביהמ"ש: והוסיף "אגודה אינה יכולה לנכס לעצמה זכות של נושה מובטח ראשון. בשקילת שיקול מסוג זה במסגרת שיקוליה בקבלת ההחלטות האמורות מהווה שימוש שלא בתום לב ולמטרה זרה בסמכויות בכוחות שבידי האגודה".

תגיות
מגזר חקלאי , דיני מושבים , דיני קיבוצים , אגודות שיתופיות , מינהל מקרקעי ישראל , רשות מקרקעי ישראל , דיני מקרקעין , מיסוי מקרקעין ,
קטעי עיתונות
חקלאי זכרון יעקב זכו לקבל השבוע סקירה מקצועית בכל הקשור למאבקם לקבלת פיצויים בגין הפגיעה בערך קרקעותיהם... המאבק נכנס לישורת האחרונה: מדובר בנזק של מיליארד שקל!
פורסם ב : גפן
מועד פרסום: 17/07/2015
שם הכתב/ת: דוד בר יוסף
היפרדות קק"ל מהמדינה רק תאיץ את שיווק הקרקעות. ייתכן שהפתרון לתחילת הליכי ההפרטה יכול לבוא גם ממימוש מבוקר של האיום מצד קק"ל להיפרדות מרמ"י. קק"ל מחזיקה כ- 2 מיליון דונם, והיא גוף שיכול לשמש פלטפורמה נהדרת למנגנון השינוי הנדרש.
פורסם ב : הארץ
מועד פרסום: 27/04/2015
שם הכתב/ת: עו"ד גד שטילמן
 פרופיל המשרד |  הצוות המשפטי |  מאמרים |  חדשות המשרד |  קטעי עיתונות
תחומי התמחות:  מגזר חקלאי, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות |  ירושות, עזבונות, בן ממשיך, מעמד אישי |  מינהל מקרקעי ישראל / רשות מקרקעי ישראל |  דיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין
 תכנון ובניה |  משפט מסחרי, משפט עסקי |  עובדים זרים, דיני עבודה |  נושאים מיוחדים
גד שטילמן, משרד עורכי דין
רחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 48, רמת גן 5252007, טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
email: office@shtilman.co.il
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי & law-news - חדשות משפט