ז'בוטינסקי 7 רמת גן, 5252007
(מגדל משה אביב, קומה 48)
טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
THE NEWS
מאמרים "הכשרת" שימושים לא חקלאיים בנחלות - פל"ח
"הכשרת" שימושים לא חקלאיים בנחלות - פל"ח
מאת: עו"ד גד שטילמן


אנו עדים לאחרונה למדיניות של הגברת האכיפה בועדות התכנון והבניה ומינהל מקרקעי ישראל כנגד שימושים שאינם חקלאיים בנחלות. הנכסים לגביהם נערכת האכיפה מושכרים בד"כ לצדדים שלישיים למטרת מגורים, מסחר ואחסנה.

בהליכים משפטיים פלילים ואזרחיים כאחד, דורשת התביעה, בין היתר, צו הריסה למבנים שנבנו ללא היתר וצו הפסקת שימוש לשימושים החורגים (שאינם חקלאיים). בנקיטת צעדים תכנוניים ומשפטיים מתואמים בועדות התכנון, מינהל מקרקעי ישראל ובית המשפט ניתן להגיע לתוצאה שהצווים האמורים לא ימומשו והמבנים ה"לא חוקיים" - "יוכשרו".

חלק מהועדות המחוזיות לתכנון ובניה, התירו בתקנון התוכנית המחוזיות החלה על שטח המחוז, קיומם של מבנים בשטח בנוי עד 500 מ"ר ב"חלקה א'" המשמשים למטרת: משרדים, אחסנה, קייט, בתי מלאכה וכד'. בתקנון התב.ע. ישנן מגבלות של שמירה על איכות הסביבה והגבלות בינוי נוספות אך רובן של ההגבלות פתירות.
במחוזות בהן קיימת תוכנית מחוזית שכזו יש צורך בהכנת ת.ב.ע נקודתית לחלקה א' של הנחלה על מנת ליצור תשתית תכנונית שתאפשר הגשת הבקשה להיתר בניה.

ישנן מספר מצומצם של מועצות אזוריות שיזמו תוכניות מתאר מקומיות המכשירה את השימושים הלא חקלאיים בישובי המועצה. בישובים המשתייכים למועצות אלה אין כל צורך בת.ב.ע נקודתית לנחלה ודי בהגשת בקשה להיתר.

נכון הדבר כי שימוש לצרכי השכרה לצדדים שלישיים עלול בכל מקרה להיות בעייתי, יחד עם זאת אם הבקשה להיתר היא לצרכי בעל הנחלה ניתן לתת מבנים ולשימושים מעמד משפטי חוקי כלפי רשויות התכנון ומעמד חוזי מותר ביחסים עם מינהל מקרקעי ישראל.

יובהר כי בכל מקרה יש לקבל את אישור מינהל מקרקעי ישראל ולשאת בתשלומי דמי היתר.


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
תגיות
מגזר חקלאי , דיני מושבים , דיני קיבוצים , אגודות שיתופיות , מינהל מקרקעי ישראל , רשות מקרקעי ישראל , דיני מקרקעין , מיסוי מקרקעין , תכנון ובניה , משפט מסחרי , משפט עסקי ,
קטעי עיתונות
חקלאי זכרון יעקב זכו לקבל השבוע סקירה מקצועית בכל הקשור למאבקם לקבלת פיצויים בגין הפגיעה בערך קרקעותיהם... המאבק נכנס לישורת האחרונה: מדובר בנזק של מיליארד שקל!
פורסם ב : גפן
מועד פרסום: 17/07/2015
שם הכתב/ת: דוד בר יוסף
היפרדות קק"ל מהמדינה רק תאיץ את שיווק הקרקעות. ייתכן שהפתרון לתחילת הליכי ההפרטה יכול לבוא גם ממימוש מבוקר של האיום מצד קק"ל להיפרדות מרמ"י. קק"ל מחזיקה כ- 2 מיליון דונם, והיא גוף שיכול לשמש פלטפורמה נהדרת למנגנון השינוי הנדרש.
פורסם ב : הארץ
מועד פרסום: 27/04/2015
שם הכתב/ת: עו"ד גד שטילמן
 פרופיל המשרד |  הצוות המשפטי |  מאמרים |  חדשות המשרד |  קטעי עיתונות
תחומי התמחות:  מגזר חקלאי, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות |  ירושות, עזבונות, בן ממשיך, מעמד אישי |  מינהל מקרקעי ישראל / רשות מקרקעי ישראל |  דיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין
 תכנון ובניה |  משפט מסחרי, משפט עסקי |  עובדים זרים, דיני עבודה |  נושאים מיוחדים
גד שטילמן, משרד עורכי דין
רחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 48, רמת גן 5252007, טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
email: office@shtilman.co.il
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי & law-news - חדשות משפט