ז'בוטינסקי 7 רמת גן, 5252007
(מגדל משה אביב, קומה 48)
טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
THE NEWS
מאמרים בית המשפט העליון פסק - בעל משק עזר הינו "חבר אגודה"
בית המשפט העליון פסק - בעל משק עזר הינו "חבר אגודה"
מאת: עו"ד גד שטילמן

ביהמ"ש העליון (בר"ע 3296/10) דחה בקשת רשות ערעור של מושב צופית ואישר סופית את פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים בו נקבע כי בעל משק עזר במושב הינו חבר שווה זכויות לכל דבר עניין לחברי האגודה בעלי הנחלות.

ההליכים בתיק זה החלו עת האגודה פנתה לרשם האגודות בטענה כי "ספר החברים" של האגודה הכולל את שמם של בעלי משקי העזר, אינו אלא "רשימת בוחרים" ויש למחוק את שמם הואיל ונרשם בטעות.

חוקר שמונה מטעם רשם האגודות דחה את בקשת האגודה ואישר את חברות בני הזוג; אולם, רשם האגודות קיבל את ערעורה של האגודה על החלטת החוקר וקבע כי בני הזוג אינם חברים. בהחלטתו הסתמך רשם האגודות, בין היתר, על חוזה שנחתם על ידי בני הזוג בו הצהירו כי אינם חברים באגודה.

בני הזוג, שיוצגו ע"י עוה"ד גד שטילמן וצביקה גלזר, ערערו על פסק דינו של רשם האגודות לבית המשפט לעניינים מינהלים בירושלים שהפך את ההלכה לטובתם. על פסק דין זה הוגשה בקשת רשות ערעור לכב' בית המשפט העליון שאימץ את פסק הדין שניתן בביהמ"ש המחוזי.

על פי פסק, האגודה התייחסה לבני הזוג כ"חברים" במשך שנים רבות ואף אפשרה את השתתפותם באסיפות הכלליות של האגודה ובבחירות לרשויות האגודה. באשר להסכם עליו חתמו, בו הצהירו כי אינם חברים, נקבע כי החוזה נחתם לצרכי הקצאת מגרש בהרחבה ואין בו כדי  לשנות את מעמדם של בני הזוג כחברים, מה גם, שלאחר חתימת ההסכם המשיכה האגודה להתייחס לבני הזוג כחברים לכל דבר ועניין. ביהמ"ש השתית את פסק דינו על תקנה 2 א. לתקנות האגודות השיתופיות הקובעת כי היה ובמשך תקופה סבירה נהגו באדם כחבר אגודה, יראו אותו כחבר באגודה. ביהמ"ש הוסיף כי מתקיימים בבני הזוג מרבית האלמנטים המהותיים שהוכרו בפסיקה ככאלה המלמדים על חברותו של אדם באגודה שיתופית מכח נוהג, גם אם לא התקבל לשורותיה בדרך הפורמאלית הקבועה בתקנון. ביהמ"ש הוסיף שהעובדה שהמשיבים לא שילמו "דמי חבר" לאורך שנים אינו מטה את הכף לרעת בני הזוג הואיל וסביר כי הדבר נבע מאי הבנה מצדם לגבי הסכום שעליהם לשלם כ"חברים".

לדברי עו"ד שטילמן, הענקת מעמד של "חבר אגודה" לבעל משק עזר תאפשר לו לקבל את כל ההטבות הניתנות לחברים בעלי הנחלות באגודה, כמו כן מציין עוה"ד שטילמן כי נדיר שביהמ"ש מבטל החלטה של רשם האגודות, לא כל שכן על בסיס תקנה 2א.
תגיות
מגזר חקלאי , דיני מושבים , דיני קיבוצים , אגודות שיתופיות , מינהל מקרקעי ישראל , רשות מקרקעי ישראל ,
קטעי עיתונות
חקלאי זכרון יעקב זכו לקבל השבוע סקירה מקצועית בכל הקשור למאבקם לקבלת פיצויים בגין הפגיעה בערך קרקעותיהם... המאבק נכנס לישורת האחרונה: מדובר בנזק של מיליארד שקל!
פורסם ב : גפן
מועד פרסום: 17/07/2015
שם הכתב/ת: דוד בר יוסף
היפרדות קק"ל מהמדינה רק תאיץ את שיווק הקרקעות. ייתכן שהפתרון לתחילת הליכי ההפרטה יכול לבוא גם ממימוש מבוקר של האיום מצד קק"ל להיפרדות מרמ"י. קק"ל מחזיקה כ- 2 מיליון דונם, והיא גוף שיכול לשמש פלטפורמה נהדרת למנגנון השינוי הנדרש.
פורסם ב : הארץ
מועד פרסום: 27/04/2015
שם הכתב/ת: עו"ד גד שטילמן
 פרופיל המשרד |  הצוות המשפטי |  מאמרים |  חדשות המשרד |  קטעי עיתונות
תחומי התמחות:  מגזר חקלאי, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות |  ירושות, עזבונות, בן ממשיך, מעמד אישי |  מינהל מקרקעי ישראל / רשות מקרקעי ישראל |  דיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין
 תכנון ובניה |  משפט מסחרי, משפט עסקי |  עובדים זרים, דיני עבודה |  נושאים מיוחדים
גד שטילמן, משרד עורכי דין
רחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 48, רמת גן 5252007, טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
email: office@shtilman.co.il
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי & law-news - חדשות משפט