ז'בוטינסקי 7 רמת גן, 5252007
(מגדל משה אביב, קומה 48)
טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
THE NEWS
מאמרים החלטה 1304 מיום ה- 6.11.13 בעניין הליך השגה על שומות מקרקעין וביטול החלטה 1181
החלטה 1304 מיום ה- 6.11.13  בעניין הליך השגה על שומות מקרקעין וביטול החלטה 1181
מאת: עו"ד גד שטילמן ועו"ד אריאל רוט

בימים אחרונים התקבלה במועצת מקרקעי ישראל החלטה מס' 1304 שהינה החלטה המתקנת ומבטלת את החלטה 1181, אשר עוסקת בהליכים הפרוצדוראליים להשגות של שומות מקרקעין מול רשות מקרקעי ישראל.

החלטה זו אינה משנה באופן מהותי את החלטה 1181 משנת 2009, שקבעה מנגנון אחיד לטיפול בהשגות חוכרים על שומות מקרקעין כגון דמי חכירה, דמי היתר, דמי שימוש וכד', תוך פיצול הליכי ההשגה להליך ראשוני של "השגה ראשונה" והליך נוסף של "השגה שנייה" וכן הקמת "ועדת השגות" המורכבת משלושה חברים: משפטן הכשיר לכהן כשופט בית משפט השלום המכהן כיו"ר הוועדה, השמאי הממשלתי ושמאי מקרקעין ששמו כלול ברשימת השמאים המכריעים.
החלטה 1304 לא שינתה את המנגנון האמור, אך יחד עם זאת, הכניסה בו מספר תיקונים אשר בחלקם מיטיבים במעט עם החוכר, דוגמת הארכת המועדים להגשת ההשגה וכן מתן אפשרות להגשת בקשה לתיקון טעות טכנית בשומה.
עוד יצוין כי החלטה 1304 יצרה אבחנה בין "מחלוקת שמאית" ל"מחלוקת משפטית" כאשר מההחלטה עולה כי השמאי שדן בהשגה הראשונה או ועדת השגות רשאים לדון במחלוקת משפטית, אך יחד עם זאת, ככל וסבורים שההכרעה בשאלה המשפטית אינה בסמכותם, כי אז רשאים לעכב את הדיון עד להכרעה בשאלה המשפטית.
בין יתר התיקונים אשר הוכנסו בהחלטה החדשה:
  1. 1.מתן אפשרות של בקשה לתיקון טעות טכנית של השומה. תיקון טכני אינו מחייב הגשת שומה והיא תוגש תוך 21 יום. תיקון טעות כולל: טעות אריתמטית בתחשיב השומה, הזכויות הקנייניות במקרקעין, פרטי המקרקעין, הנתונים הפיזיים של המקרקעין והמצב התכנוני החל על המקרקעין.
  1. 2.השימוש במושג "עיון החוזר" לגבי ההשגה הראשונה בוטל וכעת הוא נקרא "השגה ראשונה" כאשר הערעור על ה"השגה הראשונה" נקרא "השגה שנייה" (השגה בפני ועדת השגות).
  1. 3.עפ"י ההחלטה החדשה, להשגה על שומה חייבים לצרף חוות דעת של שמאי מקרקעין מטעם המשיג.
  1. 4.לוחות הזמנים להגשת ההשגות תוקנו והוארכו. השגה ראשונה תוגש בתוך 60 יום מיום קבלת השומה (לעומת 30 יום ע"פ החלטה 1181). השגה שנייה תוגש בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה בהשגה הראשונה.
  1. 5.נקבע כי הוראות ההחלטה זו אינן חלות על לגבי השגה על עצם החיוב כמו למשל על הזכויות הקנייניות, או על פרשנות להחלטות המועצה.
  1. 6.עפ"י החלטה 1181, כאשר בנוסף למחלוקת השמאית התקיימה גם מחלוקת משפטית, לא ניתן היה לדון במחלוקת השמאית עד להכרעה במחלוקת המשפטית. עפ"י החלטה 1304 ניתן לבצע את ההליכים במקביל.
  1. 7.נותרה על כנה ההחלטה שע"מ לחתום על חוזה עסקה במקביל להשגה יש לשלם 75% מהשומה או הסכום שאינו שנוי במחלוקת - לפי הגבוה ביניהם. בהחלטה 1304 הוסף והובהר הברור מאליו, כי ניתן לשלם גם את כל סכום השומה. הובהר כי הדברים אמורים גם לגבי השגה על שומה בגין דמי שימוש עבור שימוש חורג וגם לגבי שומה בגין דמי היתר עבור בניה ללא היתר. לעניין זה יצוין כי לדעתנו, ככל והשומה לדמי שימוש ו/או דמי היתר לא יוצאת במסגרת "עסקה", כי אז נראה שאין חובת תשלום כתנאי שההשגה תובא לדיון.
תגיות
מגזר חקלאי , דיני מושבים , דיני קיבוצים , אגודות שיתופיות , מינהל מקרקעי ישראל , רשות מקרקעי ישראל ,
קטעי עיתונות
חקלאי זכרון יעקב זכו לקבל השבוע סקירה מקצועית בכל הקשור למאבקם לקבלת פיצויים בגין הפגיעה בערך קרקעותיהם... המאבק נכנס לישורת האחרונה: מדובר בנזק של מיליארד שקל!
פורסם ב : גפן
מועד פרסום: 17/07/2015
שם הכתב/ת: דוד בר יוסף
היפרדות קק"ל מהמדינה רק תאיץ את שיווק הקרקעות. ייתכן שהפתרון לתחילת הליכי ההפרטה יכול לבוא גם ממימוש מבוקר של האיום מצד קק"ל להיפרדות מרמ"י. קק"ל מחזיקה כ- 2 מיליון דונם, והיא גוף שיכול לשמש פלטפורמה נהדרת למנגנון השינוי הנדרש.
פורסם ב : הארץ
מועד פרסום: 27/04/2015
שם הכתב/ת: עו"ד גד שטילמן
 פרופיל המשרד |  הצוות המשפטי |  מאמרים |  חדשות המשרד |  קטעי עיתונות
תחומי התמחות:  מגזר חקלאי, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות |  ירושות, עזבונות, בן ממשיך, מעמד אישי |  מינהל מקרקעי ישראל / רשות מקרקעי ישראל |  דיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין
 תכנון ובניה |  משפט מסחרי, משפט עסקי |  עובדים זרים, דיני עבודה |  נושאים מיוחדים
גד שטילמן, משרד עורכי דין
רחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 48, רמת גן 5252007, טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
email: office@shtilman.co.il
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי & law-news - חדשות משפט