ז'בוטינסקי 7 רמת גן, 5252007
(מגדל משה אביב, קומה 48)
טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
THE NEWS
מאמרים נחלות פנויות במושבים - דרך עקיפה לאיוש בני המושבים "בהרחבות" ללא מכרז
נחלות פנויות במושבים - דרך עקיפה לאיוש בני המושבים "בהרחבות" ללא מכרז
מאת: עו"ד גד שטילמן


בפברואר השנה נכנסה לתוקפה החלטה 1317 של מועצת מקרקעי ישראל, המאפשרת הקמת "הרחבות" והקצאת מגרשיהן לבני המושב ללא "מכרז" וללא ועדת קבלה חיצוניות. מספר מושבים נערכים ליישום ההחלטה באופן מיידי. מושבים שלא יבצעו בדיקות נכונות ולא יערכו בהקדם למימוש הזכויות, עלולים "לאחר את הרכבת".

ההחלטה קובעת כי מושב שיש לו "נחלות בלתי מאויישות" יוכל להכין תוכנית מתאר ל"הרחבה" שבמסגרתה יבוטלו חלקות המגורים של הנחלות הבלתי מאויישות והן יומרו במגרשי מגורים. מגרשים אלה ישווקו למומלצי האגודה ללא מכרז. השטח החקלאי של הנחלות הלא מאוישות יוותר בידי האגודה.

בנוסף יקבל המושב מרשות מקרקעי ישראל כ- 500,000 ₪ לכל נחלה שתבוטל ושחלקת המגורים שלה תהפוך בתוכנית המתאר ל- 3 יחידות מגורים. הכספים שישולמו על ידי רשות מקרקעי ישראל יהיו מיועדים לצרכי פיתוח הישוב.

מדובר בתמריץ משמעותי למושבים לבטל את הנחלות הלא מאויישות שנותרו בישוביהם.

בישובי הגליל והנגב קיימת אפשרות נוספת; על פי החלטה 1317 יוכלו ישובי הגליל והנגב לאייש את הנחלות באמצעות מינהל מקרקעי ישראל בתשלום. התשלום עבור הנחלות ועבור המגרשים יוקצה "בהנחת איזור".

יוזכר כי כל מושב "נולד" עם מספר נחלות קבוע. שטח משבצת האגודה הינו מספר הנחלות כפול "מכסת הקרקע לנחלה" כפי שנקבעה לאותו ישוב. ברוב המושבים הישוב הוקם עם מספר משפחות מתיישבים נמוך ממספר הנחלות המתוכננות והמתיישבים הראשונים חילקו את עודף הקרקע החקלאית של המשבצת ביניהם.

מאז הקמת המדינה איישו האגודות בהדרגה את הנחלות הפנויות למועמדים מטעמם. לחלק מהמושבים נותר עודף נחלות שלא אויישו עד היום. לפני מספר שנים התקבלה החלטה במינהל מקרקעי ישראל "להקפיא" את איושן של הנחלות הבלתי מאויישות במרכז הארץ ולהקצותן במכרז על ידי מינהל מקרקעי ישראל. התנגדות תקיפה של התנועות המיישבות והאגודות הביאו להקפאת המצב ומכרזים לאיוש הנחלות לא פורסמו.

על מנת לצאת ממצב ההקפאה הגתה רשות מקרקעי ישראל את ההחלטה האחרונה המקנה כאמור תמריץ משמעותי ביותר למושבים. ההחלטה קובעת לוח זמנים לביצועה שלא יעלה על חמש שנים. היינו, מושבים שלא ינצלו ויממשו את ההחלטה בתוך 5 שנים יוכל המינהל לקחת מהם את המגרשים בסוף התקופה בכל דרך שימצא לנכון. הואיל וקבלת תוקף לתוכנית מתאר אורכת כחמש שנים, מחייב הדבר התארגנות נכונה, קבלת החלטות מיידיות ברשויות האגודה וכניסה לביצוע בהקדם האפשרי.

בדיקה יסודית של תוכניות המתאר החלות על הישובים מגלה שישנם מגרשים שתוכננו בעבר על חלקות מגורים. מגרשים אלה, אם טרם הוקצו, יוקצו ע"י המינהל במכרז בעתיד. המושבים שהחלו ביישום ההחלטה מנצלים קיומם של מגרשים אלה לשיווק מיידי לבני המקום ובמקביל נערכים להכנת תוכניות להמרת יתר הנחלות למגרשים.

יובהר כי הוראות הביצוע של החלטה זו טרם נקבעו.


חברת "גנות נלד"ן", ברשות מר נחמיה גנות, מרכזת צוות מקצועי המלווה מושבים באמצעות כל בעלי המקצוע הדרושים ליישום החלטה זו.
תגיות
מגזר חקלאי , דיני מושבים , דיני קיבוצים , אגודות שיתופיות , מינהל מקרקעי ישראל , רשות מקרקעי ישראל , דיני מקרקעין , מיסוי מקרקעין ,
קטעי עיתונות
חקלאי זכרון יעקב זכו לקבל השבוע סקירה מקצועית בכל הקשור למאבקם לקבלת פיצויים בגין הפגיעה בערך קרקעותיהם... המאבק נכנס לישורת האחרונה: מדובר בנזק של מיליארד שקל!
פורסם ב : גפן
מועד פרסום: 17/07/2015
שם הכתב/ת: דוד בר יוסף
היפרדות קק"ל מהמדינה רק תאיץ את שיווק הקרקעות. ייתכן שהפתרון לתחילת הליכי ההפרטה יכול לבוא גם ממימוש מבוקר של האיום מצד קק"ל להיפרדות מרמ"י. קק"ל מחזיקה כ- 2 מיליון דונם, והיא גוף שיכול לשמש פלטפורמה נהדרת למנגנון השינוי הנדרש.
פורסם ב : הארץ
מועד פרסום: 27/04/2015
שם הכתב/ת: עו"ד גד שטילמן
 פרופיל המשרד |  הצוות המשפטי |  מאמרים |  חדשות המשרד |  קטעי עיתונות
תחומי התמחות:  מגזר חקלאי, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות |  ירושות, עזבונות, בן ממשיך, מעמד אישי |  מינהל מקרקעי ישראל / רשות מקרקעי ישראל |  דיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין
 תכנון ובניה |  משפט מסחרי, משפט עסקי |  עובדים זרים, דיני עבודה |  נושאים מיוחדים
גד שטילמן, משרד עורכי דין
רחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 48, רמת גן 5252007, טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
email: office@shtilman.co.il
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי & law-news - חדשות משפט