ז'בוטינסקי 7 רמת גן, 5252007
(מגדל משה אביב, קומה 48)
טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
THE NEWS
מאמרים תקווה לחקלאים - בג"ץ יבחן בהרכב של שבעה שופטים האם ניתן להפקיע קרקעות ללא פיצוי מכח פקודת הדרכים הקיימת מתקופת המנדט הבריטי
תקווה לחקלאים - בג"ץ יבחן בהרכב של שבעה שופטים האם ניתן  להפקיע קרקעות ללא פיצוי מכח פקודת הדרכים הקיימת מתקופת המנדט הבריטי
מאת: עו"ד גד שטילמן

בית המשפט העליון בהרכב נדיר של שבעה שופטים יכריע בשאלה: האם השימוש בפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943, מכוחה עדיין מבוצעות הפקעות ללא פיצוי של קרקעות חקלאיות, יכול להמשיך ולשמש למטרה זו.

פקודת הדרכים הבריטית הותקנה בשנת 1943 על ידי הנציב הבריטי ובעיצומה של מלחמת העולם השנייה בעת שנאלץ לסלול דרכים לצורך העברת כוחות צבא דרך ארץ ישראל לצפון אפריקה כסיוע למלחמתם של כוחות הברית נגד הנאצים. בסעיף 3 לפקודה נקבע כי הנציב רשאי להחיל את הפקודה אם "הדבר דרוש להגנת הארץ", כמו כן קבע הנציב הבריטי בסעיף 7 לפקודה כי בנסיבות הדרושות להגנת הארץ ניתן להפקיע שטח הקטן מרבע משטח "חלקה" ללא כל פיצוי ובלבד שלא נגרם "סבל" לבעל החלקה.

סמוך לאחר הקמת המדינה בשנת 1951 נעשה שינוי בשם הפקודה והוספה המילה "פיתוח" בצד המילה "הגנה" וסמכות הנציב הואצלה לשר התחבורה. מאז ועד היום נעשה שימוש בפקודה לצורך סלילת דרכים והרחבתן בכל רחבי המדינה ללא תשלום פיצויים לבעלי הקרקע שהינם, בד"כ, חקלאיים.

בשנת 2000 בוצעה הפקעה לצרכי הרחבת כביש 4 בקטע הדרך שבין אור עקיבא לבנימינה. החברה הלאומית לתשתיות (מע"ץ) הפקיעה משטחו של חקלאי מבנימינה שטח נרחב הרשום בטאבו בבעלותו הפרטית שנרכשה על ידי סבו של החקלאי והנטועה בפרדס ומטע אפרסקים. הואיל והשטח המופקע היה קטן מרבע החלקה סירבה המדינה לפצות את החקלאי בגין אובדן רכושו.

העותר, באמצעות עוה"ד גד שטילמן ואורי לאואר, טען כי השימוש בפקודה אינו מידתי; השר אינו מפעיל כל שיקול דעת בדבר השאלה אם ההפקעה נדרשת לצרכי "הגנת הארץ" או "לפיתוחה", וכן אינו שוקל כלל אם ההפקעה גורמת "סבל" למופקע. באמצעות פרקליטיו טען העותר כי השר לא קבע קריטריונים לבחינתן של שאלות אלו והוא מפעיל את הפקודה לצורך ביצוען של כל ההפקעות בישראל מאז הקמתה. לטענתו, השר, באופן עקבי, אינו משלם כל פיצויי הואיל ולדעתו הפקעה של שטח הקטן מרבע מחלקה אינה גורמת כל "סבל".

בעתירה טוענים עוה"ד גד שטילמן ואורי לאואר כי סלילת כבישים והרחבתם במרכז הארץ נועדה להפחית את עומסי התנועה. הפעלת הפקודה בנסיבות אלה חורגת ממטרת המחוקק אשר הגביל את הפעלת הפקודה רק למקרים הדרושים ל"הגנת" הארץ ו"פיתוחה". כמו כן ניטען כי השטח המופקע משמש אותו לצורכי מחייתו, הרחבת הדרך מחד מסלולית לדו מסלולית הקשתה על תנועתו לחלקה וממנה ויתרת חלקתו כלל לא הושבחה. כפועל יוצא מההפקעה נפגע קניינו ונגרם לו "סבל" של ממש. במקרה הספציפי הנדון הוערך שווי השטח המופקע על ידי שמאית המקרקעין גב' נחמה בוגין בלמעלה ממיליון ₪.

שר התחבורה והחברה הלאומית לתשתיות קיבלו את העתירה במובן זה שהודיעו לבית המשפט העליון כי ועדה מטעמם שוקדת ממש בימים אלו כדי לגבש קריטריונים למתן "פיצויים מן החסד". אולם, בעת שהוצגו הקריטריונים ש"גובשו" בפני בג"צ התברר כי אלו "ריקים מכל תוכן"; המדינה לא השכילה לצקת תכנים במילים "הגנת הארץ ופיתוחה" והשאירה שיקול דעת רחב ביותר לשר התחבורה המאפשר לו כמעט בכל מקרה של הפקעה לסרב להיעתר לבקשה לפיצויי.

העותר התנגד לקריטריונים המוצעים והוסיף שהמצב הקיים מעמיס על ציבור קטן של חקלאים, שבמקרה חלקתם סמוכה לכביש, את המעמסה הכלכלית הנדרשת לשאת בצרכי הציבור כולו.

כב' הנשיאה ד' בייניש קבעה את התיק לשמיעה בפני הרכב בן שבעה שופטים (בג"ץ 7530/05). התיק צורף לארבעה ערעורים אזרחיים הדנים בפרשנות סעיף 7 לפקודה (ע"א 9333/04, ע"א 9826/04, ע"א 10754/04, ע"א 9060/04). טרם נקבע מועד לדיון.

תגיות
מגזר חקלאי , דיני מושבים , דיני קיבוצים , אגודות שיתופיות , דיני מקרקעין , מיסוי מקרקעין , תכנון ובניה , משפט מסחרי , משפט עסקי ,
קטעי עיתונות
חקלאי זכרון יעקב זכו לקבל השבוע סקירה מקצועית בכל הקשור למאבקם לקבלת פיצויים בגין הפגיעה בערך קרקעותיהם... המאבק נכנס לישורת האחרונה: מדובר בנזק של מיליארד שקל!
פורסם ב : גפן
מועד פרסום: 17/07/2015
שם הכתב/ת: דוד בר יוסף
היפרדות קק"ל מהמדינה רק תאיץ את שיווק הקרקעות. ייתכן שהפתרון לתחילת הליכי ההפרטה יכול לבוא גם ממימוש מבוקר של האיום מצד קק"ל להיפרדות מרמ"י. קק"ל מחזיקה כ- 2 מיליון דונם, והיא גוף שיכול לשמש פלטפורמה נהדרת למנגנון השינוי הנדרש.
פורסם ב : הארץ
מועד פרסום: 27/04/2015
שם הכתב/ת: עו"ד גד שטילמן
 פרופיל המשרד |  הצוות המשפטי |  מאמרים |  חדשות המשרד |  קטעי עיתונות
תחומי התמחות:  מגזר חקלאי, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות |  ירושות, עזבונות, בן ממשיך, מעמד אישי |  מינהל מקרקעי ישראל / רשות מקרקעי ישראל |  דיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין
 תכנון ובניה |  משפט מסחרי, משפט עסקי |  עובדים זרים, דיני עבודה |  נושאים מיוחדים
גד שטילמן, משרד עורכי דין
רחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 48, רמת גן 5252007, טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
email: office@shtilman.co.il
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי & law-news - חדשות משפט