ז'בוטינסקי 7 רמת גן, 5252007
(מגדל משה אביב, קומה 48)
טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
THE NEWS
מאמרים תביעה תקדימית- משפחות תובעות חלקן בקרקע ובהון האגודה
תביעה תקדימית- משפחות תובעות חלקן בקרקע ובהון האגודה
מאת: עו"ד גד שטילמן

ארבע משפחות ממושב בית חרות הודיעו על פרישתן מהאגודה והגישו באמצעות עוה"ד גד שטילמן תביעה לקבלת שווי מנייתם וחלקן בהון האגודה. כמו כן דרשו להעביר לרשותם מתוך משבצת האגודה קרקע לעיבוד חקלאי בחוזה ישיר מול המינהל.

התביעה הוגשה כ- "תביעה שכנגד" לאחר שהאגודה תבעה את המשפחות לתשלום מיסי חבר. רשם האגודות מינה את עוה"ד איל סודאי כבורר בתביעה זו. לטענת החברים בכתב הגנתם אין האגודה זכאית לקבל מיסי חבר הואיל והתשלומים מועברים בניגוד לדין לכיסוי גירעונות האגודה וחובותיה. כמו כן הגישו החברים תביעה שכנגד; במסגרתה הודיעו על פרישתם מהאגודה ותבעו בהתאם לתקנון האגודה ותקנות האגודות השיתופיות את מלוא שווי מנייתם וחלקם בהון האגודה. החברים הפורשים הוסיפו ותבעו צו עשה המורה לאגודה להוציא ממשבצת האגודה חלקות חקלאיות בשטח שנקבע כ- "תקן נחלה" ולהעבירם לרשותם בחוזה ישיר מול המינהל וזאת לפי הוראות החלטת מינהל 970. החלטה זו קובעת כי עם פרישתו של חבר מהאגודה "חייבת" האגודה להקצות לחבר הפורש קרקע חקלאית כפי שנקבע כ- "מכסת נחלה" באותו ישוב.

האגודה כפרה בסמכות הבורר לדון בתביעה שכנגד, לטענתה, התביעה עוסקת בשאלות חוקתיות תקדימיות וכבדות משקל בדיני האגודות השיתופיות שאם תתקבל עלול הדבר להביא לתוצאת שרשרת שתגרום לפירוק האגודה כולה. משמעות תוצאתית זו מצדיקה העברת הדיון מהבורר לרשם האגודות או לביהמ"ש המחוזי.

הבורר דחה את טענות האגודה ואישר את סמכותו לדון בתביעה שכנגד. האגודה הגישה על החלטת הבורר ערעור לרשם האגודות השיתופיות.

עוה"ד גד שטילמן טען בערעור בשם החברים שעל אף שהתביעה תקדימית אין היא "חוקתית" הואיל והיא נסמכת על הוראות סטנדרטיות הקיימות בכל התקנונים של האגודות המקנות לחבר זכות יציאה מחברותו באגודה. בתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג - 1973 הוסדרה גם זכות לפדיון מניה של כל חבר הפורש ממנה מרצון. כמו כן נטען בשם החברים שזכותם לקבל קרקעות לעיבוד חקלאי בחוזה ישיר, אינה יכולה להיות שנויה במחלוקת הואיל וזכות זו של חבר הפורש מהאגודה נקבעה בהחלטה 970 של מועצת מינהל מקרקעי ישראל. האגודה, כברת רשות של המינהל חייבת לקיים את החלטות המינהל בעניין זה ולהקצות לחברים שטחים חקלאיים לעיבודם.

באי כח האגודה טענו מנגד שעל מקרקעי האגודה לא לחלות רק הוראות המינהל אלא שורה ארוכה של דינים, על כן, החלת החלטת מינהל 970 אינה יכולה להתקיים בפני עצמה.

יצוין כי המחלוקת בשאלת הסמכות אינה העיקר. החשיבות העיקרית של התביעה הינה בסעדים התקדימיים המבוקשים בה על ידי החברים: זו התביעה הראשונה בה מבקשים חברים ליישם את החלטת מינהל 970 ולפרוש מהאגודה בד בבד לקבלת שטחי קרקע שיוצאו מתוך משבצת האגודה ויעברו לרשות החברים הפורשים בחוזה ישיר מול המינהל. כמו כן קיימת חדשנות בתביעה לקבלת שווי מנית החברים באגודה וחלקם בהון האגודה בשעה שהחברים הפורשים ממשיכים להחזיק במלוא הזכויות בנחלתם.

תגיות
מגזר חקלאי , דיני מושבים , דיני קיבוצים , אגודות שיתופיות , מינהל מקרקעי ישראל , רשות מקרקעי ישראל , דיני מקרקעין , מיסוי מקרקעין , משפט מסחרי , משפט עסקי ,
קטעי עיתונות
חקלאי זכרון יעקב זכו לקבל השבוע סקירה מקצועית בכל הקשור למאבקם לקבלת פיצויים בגין הפגיעה בערך קרקעותיהם... המאבק נכנס לישורת האחרונה: מדובר בנזק של מיליארד שקל!
פורסם ב : גפן
מועד פרסום: 17/07/2015
שם הכתב/ת: דוד בר יוסף
היפרדות קק"ל מהמדינה רק תאיץ את שיווק הקרקעות. ייתכן שהפתרון לתחילת הליכי ההפרטה יכול לבוא גם ממימוש מבוקר של האיום מצד קק"ל להיפרדות מרמ"י. קק"ל מחזיקה כ- 2 מיליון דונם, והיא גוף שיכול לשמש פלטפורמה נהדרת למנגנון השינוי הנדרש.
פורסם ב : הארץ
מועד פרסום: 27/04/2015
שם הכתב/ת: עו"ד גד שטילמן
 פרופיל המשרד |  הצוות המשפטי |  מאמרים |  חדשות המשרד |  קטעי עיתונות
תחומי התמחות:  מגזר חקלאי, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות |  ירושות, עזבונות, בן ממשיך, מעמד אישי |  מינהל מקרקעי ישראל / רשות מקרקעי ישראל |  דיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין
 תכנון ובניה |  משפט מסחרי, משפט עסקי |  עובדים זרים, דיני עבודה |  נושאים מיוחדים
גד שטילמן, משרד עורכי דין
רחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 48, רמת גן 5252007, טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
email: office@shtilman.co.il
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי & law-news - חדשות משפט