ז'בוטינסקי 7 רמת גן, 5252007
(מגדל משה אביב, קומה 48)
טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
THE NEWS
מאמרים האם קיימת מגבלת שטח לקיומה של נחלה?
האם קיימת מגבלת שטח לקיומה של נחלה?
מאת: עו"ד גד שטילמן


בית המשפט המחוזי בתל-אביב, קיבל את תביעתו של חבר אגודה, והצהיר כי המשק המוחזק על ידו במושב מעש, ששטחו הכולל כ - 2,400 מ"ר, הינו "נחלה חקלאית" ולא "משק עזר" (ה"פ 200623/98).

החלטת בית המשפט ניתנה חרף היות המשק רשום במסמכי האגודה ובמינהל כ"משק עזר".
זכויות החכירה במקרקעין נרשמו בלשכת רישום המקרקעין עוד בשנת 1935. זכויות החכירה הועברו לחבר ביוני 1966. בשלב כלשהו שונה מעמד הנחלה ל"משק עזר".
האגודה השיתופית ומינהל מקרקעי ישראל התנגדו לדרישת החבר להחזיר את הסטטוס של המשק ל"נחלה". המינהל טען כי גודלה של הנחלה אינו תואם את הגודל שנקבע על ידי שר החקלאות בהחלטה מס' 9 של מינהל מקרקעי ישראל שהתקבלה ביולי 1966.

בית המשפט קבע שאין להחיל רטרואקטיבית את ההחלטה הנ"ל על החבר, מה גם שכמעט כל המשקים במושב אינם עונים להגדרות הגודל שנקבעו על ידי שר החקלאות. כמו כן ציין בית המשפט כי החבר זכאי להשלמת שטחים חקלאיים לנחלתו על פי החלטה של רשם האגודות שניתנה באופן ספציפי לעניין זה. נוכח האמור נתן בית המשפט צו הצהרתי לפיו המשק הינו "נחלה" או "נחלה חקלאית". בית המשפט הוסיף ופסק כי החבר זכאי לחידוש החכירה בנחלתו "כנחלה חקלאית".
על פסק הדין הוגש ערעור לכב' בית המשפט העליון על ידי מינהל מקרקעי ישראל (למען האיזון יצוין שהח"מ מייצג את החבר בערעור).

גד שטילמן, עו"ד - עוסק בדיני אגודות שיתופיות

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
תגיות
מגזר חקלאי , דיני מושבים , דיני קיבוצים , אגודות שיתופיות , מינהל מקרקעי ישראל , רשות מקרקעי ישראל , דיני מקרקעין , מיסוי מקרקעין , תכנון ובניה ,
קטעי עיתונות
חקלאי זכרון יעקב זכו לקבל השבוע סקירה מקצועית בכל הקשור למאבקם לקבלת פיצויים בגין הפגיעה בערך קרקעותיהם... המאבק נכנס לישורת האחרונה: מדובר בנזק של מיליארד שקל!
פורסם ב : גפן
מועד פרסום: 17/07/2015
שם הכתב/ת: דוד בר יוסף
היפרדות קק"ל מהמדינה רק תאיץ את שיווק הקרקעות. ייתכן שהפתרון לתחילת הליכי ההפרטה יכול לבוא גם ממימוש מבוקר של האיום מצד קק"ל להיפרדות מרמ"י. קק"ל מחזיקה כ- 2 מיליון דונם, והיא גוף שיכול לשמש פלטפורמה נהדרת למנגנון השינוי הנדרש.
פורסם ב : הארץ
מועד פרסום: 27/04/2015
שם הכתב/ת: עו"ד גד שטילמן
 פרופיל המשרד |  הצוות המשפטי |  מאמרים |  חדשות המשרד |  קטעי עיתונות
תחומי התמחות:  מגזר חקלאי, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות |  ירושות, עזבונות, בן ממשיך, מעמד אישי |  מינהל מקרקעי ישראל / רשות מקרקעי ישראל |  דיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין
 תכנון ובניה |  משפט מסחרי, משפט עסקי |  עובדים זרים, דיני עבודה |  נושאים מיוחדים
גד שטילמן, משרד עורכי דין
רחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 48, רמת גן 5252007, טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
email: office@shtilman.co.il
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי & law-news - חדשות משפט