ז'בוטינסקי 7 רמת גן, 5252007
(מגדל משה אביב, קומה 48)
טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
THE NEWS
מאמרים ביטול מחיקת בעלי זכויות במשק עזר כחברים שווי זכויות ע"י בית המשפט
ביטול מחיקת בעלי זכויות במשק עזר כחברים שווי זכויות ע"י בית המשפט
מאת: עו"ד גד שטילמן


ביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים ביטל פס"ד שניתן על ידי רשם האגודות השיתופיות וקבע כי בני זוג, בעלי זכויות במשק עזר במושב צופית, הינם חברים ששווי זכויות לבעלי הנחלות, שהינם כלל חברי האגודה.

ההליכים המשפטיים החלו עת האגודה ביקשה למחוק את שמות בני הזוג מ"ספר החברים" של האגודה בטענה שלא שילמו "מיסי חבר" ושהם רשומים "בטעות". כן טענה האגודה ש"ספר החברים" אינו אלא "רשימת בוחרים". חוקר שמונה מטעם רשם האגודות דחה את בקשת האגודה ואישר את חברות בני הזוג; אולם, רשם האגודות קיבל את ערעורה של האגודה על החלטת החוקר וקבע כי בני הזוג אינם חברים. בהחלטתו הסתמך רשם האגודות, בין היתר, על חוזה שנחתם על ידי בני הזוג בו הצהירו כי אינם חברים.

כאמור, ביהמ"ש ביטל את החלטת רשם האגודות והפך את ההלכה. בית המשפט קבע כי האגודה התייחסה לבני הזוג כ"חברים" במשך שנים רבות ואף אפשרה את השתתפותם באסיפות הכלליות של האגודה ובבחירות לרשויות האגודה. ביהמ"ש דחה את טענת האגודה שהשתתפותם באסיפות הכלליות הייתה רק בנושאים מוניציפאליים.

באשר להסכם עליו חתמו, בו הצהירו כי אינם חברים, נקבע כי החוזה נחתם לצרכי הקצאת מגרש בהרחבה ואין בו כדי  לשנות את מעמדם של בני הזוג כחברים, מה גם, שלאחר חתימת ההסכם המשיכה האגודה להתייחס לני הזוג כחברים לכל דבר ועניין.

ביהמ"ש קיבל את טענת בני הזוג שהם לא היו מודעים לכך שהאגודה אינה מחייבת אותם בדמי חבר ב"כרטיס החבר" המנוהל על ידה ומרגע שנודע להם על כך ביקשו לשלם את ההפרש לאלתר. על כן, נקבע,  אין להסתמך על עובדה זו לשלילת חברותם.

ביהמ"ש השתית את פסק דינו על תקנה 2 א. לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג - 1972 הקובעת כי היה ובמשך תקופה סבירה נהגו באדם כחבר אגודה, יראו אותו כחבר באגודה גם אם הוא לא התקבל לחברות על פי הנוהל המפורט בתקנונה.
                                
תגיות
מגזר חקלאי , דיני מושבים , דיני קיבוצים , אגודות שיתופיות , מינהל מקרקעי ישראל , רשות מקרקעי ישראל , דיני מקרקעין , מיסוי מקרקעין ,
קטעי עיתונות
חקלאי זכרון יעקב זכו לקבל השבוע סקירה מקצועית בכל הקשור למאבקם לקבלת פיצויים בגין הפגיעה בערך קרקעותיהם... המאבק נכנס לישורת האחרונה: מדובר בנזק של מיליארד שקל!
פורסם ב : גפן
מועד פרסום: 17/07/2015
שם הכתב/ת: דוד בר יוסף
היפרדות קק"ל מהמדינה רק תאיץ את שיווק הקרקעות. ייתכן שהפתרון לתחילת הליכי ההפרטה יכול לבוא גם ממימוש מבוקר של האיום מצד קק"ל להיפרדות מרמ"י. קק"ל מחזיקה כ- 2 מיליון דונם, והיא גוף שיכול לשמש פלטפורמה נהדרת למנגנון השינוי הנדרש.
פורסם ב : הארץ
מועד פרסום: 27/04/2015
שם הכתב/ת: עו"ד גד שטילמן
 פרופיל המשרד |  הצוות המשפטי |  מאמרים |  חדשות המשרד |  קטעי עיתונות
תחומי התמחות:  מגזר חקלאי, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות |  ירושות, עזבונות, בן ממשיך, מעמד אישי |  מינהל מקרקעי ישראל / רשות מקרקעי ישראל |  דיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין
 תכנון ובניה |  משפט מסחרי, משפט עסקי |  עובדים זרים, דיני עבודה |  נושאים מיוחדים
גד שטילמן, משרד עורכי דין
רחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 48, רמת גן 5252007, טל'. 03-6132432, פקס'. 03-6132437
email: office@shtilman.co.il
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי & law-news - חדשות משפט