עורך דין מושבים

המשרד נוסד בשנת 1993 ומנוהל על ידי עו"ד שטילמן גד. המשרד מספק חבילה מושלמת של שירותים משפטיים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר בתחומי המשפט המסחרי, האזרחי ודיני המקרקעין על כל תתי ההתמחויות שבו, ובעיקר דיני מינהל מקרקעי ישראל (רשות מקרקעי ישראל). תחום התמחות ייחודי וחשוב של המשרד הינו טיפול וייצוג מושבים, קיבוצים ו- אגודות שיתופיות לרבות ייצוג שוטף של וועדים מקומיים בישובים במגזר החקלאי. כמו כן המשרד מתמחה בייצוג בהסדרים משפחתיים ומחלוקות שבין יורשים של נחלות ו- "בנים ממשיכים". המשרד ייצג ומייצג יזמים וקבלנים בהשבחת מקרקעין ופרויקטים לבניה, מספק שירותי יעוץ שוטפים למגוון קבלנים, חברות ופרטיים בכל העניינים הנוגעים לפעילותם העסקית תוך שימת לב מרבית ליחס אישי, איכות, מקצועיות ונאמנות ללקוח. הצוות המשפטי מייצג לקוחות בבתי המשפט בכל הערכאות ובכל סוגי ההליכים המשפטיים הנוגעים לתחומי התמחות המשרד. במהלך השנים רכש הצוות המשפטי במשרד ידע וניסיון נרחב, הבנה ומיומנויות ייחודיות בתחומי עיסוקו ובמיוחד בכל הנוגע לתחומי התמחות המשרד כמפורט להלן:

בתי משפט וערכאות שיפוטיות אחרות

המשרד מייצג בהצלחה רבה בסכסוכים הנוגעים לאגודות שיתופיות, משקים חקלאיים, הליכים מול מינהל מקרקעי ישראל, ועדות התכנון וכו', בכל ערכאות השיפוט בבתי המשפט (לענייני משפחה, שלום, מחוזי, עליון ובבית הדין לעבודה) וכן בהליכי גישור, בוררות לרבות בוררויות בפני רשם האגודות השיתופיות.

תמצית הנושאים:

 • כל סוגי הסכסוכים בתחום המסחרי ודיני התאגידים.
 • סכסוכים בנושאי מקרקעין לכל סוגיהם.
 • התמחות מיוחדת בייצוג מול רשויות התכנון כגון: התנגדות לתכניות מתאר, ייצוג בתביעות לפיצויים בגין הפקעות ותשלומי השבחה, שימושים חורגים ובניה ללא היתר.
 • תביעות ביחסים משפחתיים, כגון: הורשת נחלות, מינוי "בן ממשיך" התנגדות לצוואה.
 • ייצוג בסכסוכים בין אגודות שיתופיות לחברי האגודה.

עסקאות במקרקעין

 • המשרד מתמחה במכר ורכישת נכסי מקרקעין ומתמחה בעסקאות מורכבות הנוגעות לקרקעות המדינה.
 • הליכי שינוי יעוד והפשרת קרקע חקלאית לבנייה במקרקעין פרטיים ובמקרקעי המינהל.
 • הרחבות במושבים וקיבוצים, ו- שינויי יעוד למטרת פרוייקטים מסחריים ב- מגזר החקלאי וב- מגזר העירוני.
 • מכר משקים חקלאיים, נחלות, משקי עזר ו- בתים בהרחבות.
 • הגשת השגות למינהל בגין שומות כגון: דמי הסכמה, דמי רכישה ו/או דמי שימוש.
 • יעוץ במיסוי מקרקעין, השגות ועררים במיסויי מקרקעין.
 • לוויי תכנוני מול מינהל מקרקעי ישראל ו- ועדות התכנון ל- שינוי יעוד בקרקע ו- היתרי בניה.

גישורים ובוררויות

עו"ד גד שטילמן משמש כבורר וסכסוכים בכל הנושאים המשפטיים בהם מתמחה המשרד.
ואף ממונה כבורר מטעם רשם האגודות השיתופיות בסכסוכים בין אגודות לחברים.

צוואות והסדרים בתוך המשפחה

 • צוות המשרד הכין צוואות רבות, הסכמי ממון ייחודיים וכן הסדרים בין אחים בתוך המשפחה במטרה ליצור חלוקה שוויונית ככל שניתן בירושת המשק החקלאי.