בעל משק עזר במושב ורוצה לדעת מה המשמעות בעניין? האם בעלי משק עזר במושב הם חברי אגודה? מה הזכויות והחובות של בעלי משקי עזר במושב ומה חשוב שכל בעל משקי עזר במושב ידע? מאמר על בעלות משק עזר ומה זה אומר להיות בעלים של משק עזר במושב

בית המשפט העליון פסק – בעל משק עזר במושב הינו "חבר אגודה"

בעל משק עזר במושב
בעלי משק עזר במושב

בעל משק עזר במושב הינו חבר שווה זכויות לכל דבר עניין לחברי האגודה בעלי הנחלות. כך קבע בית המשפט העליון (בר"ע 3296/10)

ההליכים בתיק זה החלו עת האגודה פנתה לרשם האגודות בטענה כי "ספר החברים" של האגודה הכולל את שמם של בעלי משקי העזר, אינו "ספר חברים" אלא "רשימת בוחרים" ויש למחוק את שמם הואיל ונרשם בטעות.

חוקר שמונה מטעם רשם האגודות דחה את בקשת האגודה ואישר את חברות בני הזוג; אולם, רשם האגודות קיבל את ערעורה של האגודה על החלטת החוקר וקבע כי בני הזוג אינם חברים. בהחלטתו הסתמך רשם האגודות, בין היתר, על חוזה שנחתם על ידי בני הזוג בו הצהירו כי אינם חברים באגודה.

בני הזוג, שיוצגו ע"י עוה"ד גד שטילמן וצביקה גלזר, ערערו על פסק דינו של רשם האגודות לבית המשפט לעניינים מנהלים בירושלים שהפך את ההלכה לטובתם. על פסק דין זה הוגשה בקשת רשות ערעור לכב' בית המשפט העליון שאימץ את פסק הדין שניתן בביהמ"ש המחוזי. למידע על נחלות לעומת משק עזר כנסו אל – פיצול נחלות

בעלות משק עזר ופסק דין בנושא בעלי משק עזר במושב

על פי פסק הדין, האגודה התייחסה לבני הזוג כ"חברים" במשך שנים רבות ואף אפשרה את השתתפותם באסיפות הכלליות של האגודה ובבחירות לרשויות האגודה. באשר להסכם עליו חתמו, בו הצהירו כי אינם חברים, נקבע כי החוזה נחתם לצרכי הקצאת מגרש בהרחבה ואין בו כדי לשנות את מעמדם של בני הזוג כחברים, מה גם, שלאחר חתימת ההסכם המשיכה האגודה להתייחס לבני הזוג כחברים לכל דבר ועניין. ביהמ"ש השתית את פסק דינו על תקנה 2 א. לתקנות האגודות השיתופיות הקובעת כי היה ובמשך תקופה סבירה נהגו באדם כחבר אגודה, יש להגדירו באופן רשמי כחבר באגודה.

בעלים של משק עזר במושב
בעלי משקי עזר במושב

ביהמ"ש הוסיף כי מתקיימים בבני הזוג מרבית האלמנטים המהותיים שהוכרו בפסיקה ככאלה המלמדים על חברותו של אדם באגודה שיתופית מכוח נוהג, גם אם לא התקבל לשורותיה בדרך הפורמאלית הקבועה בתקנון. ביהמ"ש הוסיף שהעובדה שהמשיבים לא שילמו "דמי חבר" לאורך שנים אינו מטה את הכף לרעת בני הזוג הואיל וסביר כי הדבר נבע מאי הבנה מצדם לגבי הסכום שעליהם לשלם כ"חברים".

מה ההטבות של בעלי משקי עזר במושב

לדברי עו"ד מקרקעין שטילמן, הענקת מעמד של "חבר אגודה" לבעל משק עזר תאפשר לו לקבל את כל ההטבות הניתנות לחברים בעלי הנחלות באגודה, כמו כן מציין עוה"ד שטילמן כי נדיר שביהמ"ש מבטל החלטה של רשם האגודות, לא כל שכן על בסיס תקנה 2א.

בעל משקי עזר במושב – לסיכום בעלים של משק עזר במושב

מכר נחלה לעומת מהו משק עזר? משק עזר היינו קרקע שנמסרה כמו גם הוחכרה למטרה של  מגורים וקרקע לעיבוד חקלאי ועל הקרקע להיות בנפרד ושאינה חלק נחלה על פי ההגדרות בהחלטות של מועצת מקרקעי ישראל. כאשר משק עזר נמצא בישוב חקלאי ונכלל כחלק מהישוב זה יחולו עליו המגבלות של היקף יח"ד על פי ובהתאמה אל
תמ"א 35 ובלבד כשמדובר על משק עזר בישוב חקלאי שאין עליו או שנמצא בעיצומו של הליך שינוי סיווג שבעקבותיו לא יחול  ביישוב זה מגבלה של יח"ד, כמו גם בשטח בהליך של שינוי גבולות מוניצפאלי. למידע על היוון נחלה

בעלי משק עזר במושב
בעל משק עזר במושב

בעל משק עזר במושב | בעלי משק עזר במושב | בעלי משקי עזר במושב | בעל משקי עזר במושב | בעלים של משק עזר במושב |בעלות משק עזר