דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל מעלים שאלות רבות. דמי היתר מנהל מקרקעי ישראל ומידע בנושא. מהם דמי שימוש רשות מקרקעי ישראל ומהי ועדת השגות רשות מקרקעי ישראל ? התמודדות עם דמי היתר רמ"י והכוונה בעניין דמי שימוש רמ"י

דמי היתר מנהל מקרקעי ישראל

דמי שימוש רשות מקרקעי ישראל
דמי היתר מנהל מקרקעי ישראל

דמי היתר מנהל מקרקעי ישראל כמו גם דמי שימוש רשות מקרקעי ישראל חשוב להכיר ולהיות בקיא בנושא דמי היתר רמ"י, כמו גם דמי שימוש רמ"י וזאת על מנת לדעת כיצד לפעול

דמי היתר מנהל מקרקעי ישראל – התקבלה במועצת מקרקעי ישראל החלטה מס' 1304 שהינה החלטה המתקנת ומבטלת את החלטה 1181, אשר עוסקת בהליכים הפרוצדוראליים להשגות של שומות מקרקעין מול רשות מקרקעי ישראל. פיצול נחלה

דמי היתר
החלטה 1304 מיום ה- 6.11.13 בעניין הליך השגה על שומות מקרקעין וביטול החלטה 1181

החלטה זו אינה משנה באופן מהותי את החלטה 1181 משנת 2009, שקבעה מנגנון אחיד לטיפול בהשגות חוכרים על שומות מקרקעין כגון דמי חכירה, דמי היתר, דמי שימוש וכד', תוך פיצול הליכי ההשגה להליך ראשוני של "השגה ראשונה" והליך נוסף של "השגה שנייה" וכן הקמת "ועדת השגות" המורכבת משלושה חברים: משפטן הכשיר לכהן כשופט בית משפט השלום המכהן כיו"ר הוועדה, השמאי הממשלתי ושמאי מקרקעין ששמו כלול ברשימת השמאים המכריעים.

דמי שימוש רשות מקרקעי ישראל – ועדת השגות רשות מקרקעי ישראל

החלטה 1304 לא שינתה את המנגנון האמור, אך יחד עם זאת, הכניסה בו מספר תיקונים אשר בחלקם מיטיבים במעט עם החוכר, דוגמת הארכת המועדים להגשת ההשגה וכן מתן אפשרות להגשת בקשה לתיקון טעות טכנית בשומה.

דמי היתר מנהל מקרקעי ישראל
דמי שימוש רשות מקרקעי ישראל

עוד יצוין כי החלטה 1304 יצרה אבחנה בין "מחלוקת שמאית" ל"מחלוקת משפטית" כאשר מההחלטה עולה כי השמאי שדן בהשגה הראשונה או ועדת השגות רשאים לדון במחלוקת משפטית, אך יחד עם זאת, ככל וסבורים שההכרעה בשאלה המשפטית אינה בסמכותם, כי אז רשאים לעכב את הדיון עד להכרעה בשאלה המשפטית. מידע על פיצוי אחים בן ממשיך

דמי שימוש חורג | דמי שימוש בקרקע | דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל

בין יתר התיקונים אשר הוכנסו בהחלטה החדשה:

1. 1.מתן אפשרות של בקשה לתיקון טעות טכנית של השומה. תיקון טכני אינו מחייב הגשת שומה והיא תוגש תוך 21 יום. תיקון טעות כולל: טעות אריתמטית בתחשיב השומה, הזכויות הקנייניות במקרקעין, פרטי המקרקעין, הנתונים הפיזיים של המקרקעין והמצב התכנוני החל על המקרקעין.

דמי היתר רמ"י דמי שימוש רמ"י
ועדת השגות רשות מקרקעי ישראל

1. 2.השימוש במושג "עיון החוזר" לגבי ההשגה הראשונה בוטל וכעת הוא נקרא "השגה ראשונה" כאשר הערעור על ה"השגה הראשונה" נקרא "השגה שנייה" (השגה בפני ועדת השגות).
1. 3.עפ"י ההחלטה החדשה, להשגה על שומה חייבים לצרף חוות דעת של שמאי מקרקעין מטעם המשיג.
1. 4.לוחות הזמנים להגשת ההשגות תוקנו והוארכו. השגה ראשונה תוגש בתוך 60 יום מיום קבלת השומה (לעומת 30 יום ע"פ החלטה 1181). השגה שנייה תוגש בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה בהשגה הראשונה.
1. 5.נקבע כי הוראות ההחלטה זו אינן חלות על לגבי השגה על עצם החיוב כמו למשל על הזכויות הקנייניות, או על פרשנות להחלטות המועצה.
1. 6.עפ"י החלטה 1181, כאשר בנוסף למחלוקת השמאית התקיימה גם מחלוקת משפטית, לא ניתן היה לדון במחלוקת השמאית עד להכרעה במחלוקת המשפטית. עפ"י החלטה 1304 ניתן לבצע את ההליכים במקביל.
1. 7.נותרה על כנה ההחלטה שע"מ לחתום על חוזה עסקה במקביל להשגה יש לשלם 75% מהשומה או הסכום שאינו שנוי במחלוקת – לפי הגבוה ביניהם. בהחלטה 1304 הוסף והובהר הברור מאליו, כי ניתן לשלם גם את כל סכום השומה.

דמי היתר רמ"י – דמי שימוש רמ"י

הובהר כי הדברים אמורים גם לגבי השגה על שומה בגין דמי שימוש חורג וגם לגבי שומה בגין דמי היתר עבור בניה ללא היתר. לעניין זה יצוין כי לדעתנו, ככל והשומה לדמי שימוש ו/או דמי היתר לא יוצאת במסגרת "עסקה", כי אז נראה שאין חובת תשלום כתנאי שההשגה תובא לדיון.

 

דמי שימוש חורג | דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל | דמי שימוש בקרקע | עורך דין מנהל מקרקעי ישראל | עורך דין מקרקעין רמת גן | דמי היתר פיצול מגרש | דמי היתר והיטל השבחה | דמי היתר מנהל | דמי שימוש חורג | דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל | דמי שימוש בקרקע | דמי היתר מנהל מקרקעי ישראל | דמי שימוש רשות מקרקעי ישראל | ועדת השגות רשות מקרקעי ישראל | דמי היתר רמ"י | דמי שימוש רמ"י