הבית השלישי והיטל ההשבחה הוא נושא משמעותי בתחום המקרקעין שמעסיק הרבה בעלי נחלות ובצדק. בגוף הכתבה נסביר לעומק את מצב החוק ואת כיוון עתידו על מנת להבין יותר דרכנו לאן בנושא זה.

הבית השלישי והיטל ההשבחה

הבית השלישי והיטל ההשבחה – בית מספר שלוש בנחלה בוא יבוא! תוכניות המתאר של המועצות האזוריות והמושבים יאפשרו בניית בית שלישי בנחלה ופיצולו.

רוב בעלי הנחלות רואים באפשרות לבניית בית שלישי נוסף חלק מהפתרון המשפחתי לחלוקת הזכויות בנחלה בין ילדיהם. התשלום לרמ"י מטריד את בני המשפחה והם עסוקים בלמצוא דרכים לפתרון המימון, אך תשלום לרמ"י אינו התשלום היחיד שיהא עליהם לשלם. הענקת הזכויות לילד מילדי בעל הנחלה תחוייב גם בהיטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ובניה.

היטל השבחה הבית השלישי והיטל ההשבחה

הבית השלישי והיטל ההשבחה- היטלי השבחה הינם תשלום המשולם לרשות התכנון המקומית בגין תוכניות המשביחות את הנחלה. סכום ההיטל הינה מחצית מעליית השווי של הנחלה בעקבות התוכנית החדשה. סביר להניח שבאזורי מרכז הארץ יעריכו השמאים את תוספת השווי לבית נוסף, בכמיליון שקלים לכל נחלה בממוצע וההיטל שיגבה יהיה כחצי מיליון שקלים.

עורכי דין מקרקעין משרד שטילמן מסבירים כי על פי חוק התכנון והבניה, ההיטל משולם לוועדה המקומית בעת "מימוש", היינו בעת בניית הבית או בעת מכירתו. בעת הבניה ההיטל מחושב פי השטח הנבנה בפועל, אולם בעת העברה במתנה של מגרש או בית, היטל ההשבחה נגבה לפי מלוא הזכויות המותרות לבניה בתקנון התוכנית והועדה מחויבת לגבות את מלוא הסכום על פי החוק. כך גם במקרה של העברת במתנה (העברה ללא תמורה) של הבית השלישי.

פטור מהיטל

הבית השלישי והיטל ההשבחה – האפשרות לפטור מהיטל קיימת לבית אחד (או מגרש לבית אחד) מהנחלה כולה, בתנאי שהעברה הינה לבן המתחייב לגור בנכס ארבע שנים וכן ששטחו אינו עולה על 140 מ"ר. כך שאם ההורים יעניקו זכויות ליותר מילד אחד בנחלתם – לא יינתן פטור ויחול תשלום היטל על כל שטח הבית מספר שלוש בנחלה המותר בתוכנית, ואם יתבקש פטור בגין בית בודד הוא לא יחול בגין השטח המותר לבנייה העולה על 140 מ"ר.

המועצה האזורית מטה יהודה אישרה תכנית לבניית בית שלישי בשטח בנוי של 145 מ"ר "עיקרי". על פניו נראה שמדובר בשטח קטן יחסית לבית מגורים, מאידך, היתרון בתוכנית שכזו הוא שבהעברת הזכות לבן של בעל הנחלה היטל ההשבחה יהיה "אפסי".

הבית השלישי והיטל ההשבחה – בתוכנית מתאר שקיבלה תוקף למושב כפר חיים הוגבל שטחו של בית מספר שלוש (והבית הרביעי) ל- 180 מ"ר "עיקרי" ו- 65 "שטחי שרות". העברה של זכות זו לבניית בית לבן תחוייב בהיטל השבחה רק בשל השטח העולה על 140 מ"ר.

תכנית מתאר לבנה מגורים שלישי

בוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון מוגשת בימים אלה תכנית מתאר לבניית בית שליש בשטח של כ- 340 מ"ר. "שטחי השירות" בתוכנית זו אינם נבדלים בתכונותיהם באופן משמעותי משטח הבניה ה"עיקרי" ויש אפשרות לכניסה חיצונית למרתף ששטחו בתוכנית 120 מ"ר. מדובר בתכנון מרווח ביותר אבל סביר להניח שמעטים מתושבי הנחלות ובניהם בחוף השרון יבנו בית בשטח בנוי של 340 מ"ר וינצלו את כל שטח המרתף.

על פי ניסיון החיים מהבניה בהרחבות, רוב רובם של בעלי הנחלות וילדיהם יסתפקו בבית בשטח בנוי שלא יעלה על 240 מ"ר, מעטים יבנו את המרתף. יחד עם זאת יהא על כל בעלי הנחלות לשלם היטל השבחה בגין כל השטח העולה על 140 מ"ר שהינו במקרה זה כ- 200 מ"ר. על פי אומדן זהיר יהא על כל משפחה לשלם היטל בשבחה בעת העברה לבן בסכום שלא יפחת מ- 500,000 ₪ ועלול להגיע למיליון ₪ למרות שהרוב לא ינצלו את כל השטח המותר לבניה. זאת בנוסף לסכום ההיוון לרמ"י המושפע מהשטח המותר לבניה.

שימו לב

האפשרות לבניית בתים גדולים מפתה מאוד אך מתן זכות לבניית בתים גדולים תחייב תשלומים גבוהים לרשויות.

הבית השלישי והיטל ההשבחה – לטעמנו יש לשקול היטב, בעת הכנת תוכניות מתאר לישובים, את גודל השטח המוצע לבניית הבית. ניצול מושכל של מקורות המימון של בעלי הנחלה וילדיהם מצדיק השקעה בבניה ולא תשלומים גבוהים לרשויות שרק מעטים ייהנו מניצולו. במידה וועדות התכנון יחייבו בתכנון מרתף גדול בכל שטח התכסית של הבית, מוצע לא להיכנע לתכתיב זה ולנהל במשותף מאבק משפטי הואיל ולטעמנו מדובר בדרישה שאינה חוקית, שכן, מתכנן התב"ע והייזם זכאים לקבוע בתקנון התוכנית שטח מרתף לפי שיקול דעתם.

למידע נוסף בנושאי מקרקעין שאלות והכוונה ניתן לפנות אלינו בצור קשר במספר הטלפון המוצע או דרך המייל ונחזור אליכם בהקדם. למאמרים בתחום צוואות, בן ממשיך, נחלות ועוד צפו בדפי האתר.