ותמ"ל

הועדה הארצית לתכנון ובניה של מתחמים מועדפים לדיור.

על מנת לפטור את משבר הדיור חוקק חוק הוד"ל (ועדות דיור לאומיות) על פיו קוננו ועדות מחוזיות שבסמכותם לאשר תכניות שינוי ייעוד בהליך מקוצר מאוד.
עיקר עבודתן של הותמ"ל בשנים האחרונות התמקדה בהפשרת קרקעות חקלאיות של מושבים צמודי דופן לערים במרכז הארץ. מדובר בתכניות דורסניות המפקיעות באופן אגרסיבי שטחים פתוחים נרחבים תוך מתן פיצוי זניח לבעלי הזכויות בקרקע ופגיעה של ממש באופיים הכפרי של היישובים הסמוכים.
הסמכויות הנרחבות שניתנו לותמ"ל והפרוצדורה התכנונית לאישור התכניות מקשים באופן מהותי על הליכי ההתנגדות לתכנית וכפועל יוצא מכך נאלצו מושבים לפנות לערכאות השיפוטיות על מנת לשמור על זכויותיהם הקנייניות והחוזיות.
משרדנו מייצג מספר מושבים, אגודות ובעלי נחלות בניסיונות תיאום של תכניות הנערכות בותמ"ל וכן בהתנגדויות ובעתירות מנהליות כנגד תכניות שכאלו.