השכרת קרקע חקלאית היא אפשרית בתנאים מסוימים. על מנת לבדוק כיצד ניתן לצלוח השכרת שטח חקלאי יש להכיר את הנושא ולהיעזר בליווי עורך דין המתמקצע ספציפית בנושא של קרקע חקלאית להשכרה, על מנת להציע דוגמת הסכם שכירות קרקע חקלאית שיכיל את ההגנה הנדרשת בתחום מורכב שכזה.

השכרת אדמה חקלאית נעשית על ידי הסכם שכירות קרקע חקלאית המכיל בתוכו מידע על דמי שכירות קרקע חקלאית ותנאי השכרת שטח חקלאי בהתאם לצדדים. חשוב לבצע הסכם עיבוד קרקע חקלאית באופן מדויק כך שלא ייווצרו בעיות עתידיות

קרקע חקלאית השכרה – קרקעות חקלאיות להשכרה

הסכם שכירות קרקע חקלאית
השכרת אדמה חקלאית

שינוי ייעוד קרקע חקלאית – שטח חקלאי להשכרה שונה מעסקה של הסכם עיבוד קרקע חקלאית או חכירה לשנים שלרוב מאפיינת שטחים חקלאיים להשכרה. השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר דורשת חוזה השכרת קרקע חקלאית טוב כמו לטווח ארוך אם לא יותר.

השכרת אדמה חקלאית – הסכם שכירות קרקע חקלאית

עו"ד השכרת קרקע חקלאית עם מידע בנושא השכרה לקרקע חקלאית – השכרת קרקעות חקלאיות ומה חשוב לדעת כאשר מדובר על קרקע חקלאית השכרה או חכירה. קרקעות חקלאיות להשכרה עם עו"ד שטילמן:

חשוב לקחת עורך דין שייצר חוזה מפורט וספציפי לסוג השכרות הנכון ביותר עבור הקרקע שלך. ניתן להתייעץ עם עו"ד בעל ניסיון בעסקאות מסוג זה מהם דמי שכירות קרקע חקלאית המגלמים את ערכם ומה הסיכונים בתהליך של חוזה המדבר על אדמה חקלאית להשכרה.

קרקע חקלאית להשכרה – החכרת קרקע חקלאית

אדמה חקלאית להשכרה
חלקה חקלאית להשכרה

קרקע חקלאית להשכרה – בעלים פרטי של חלקה  חקלאית במושבות החקלאים יכול להשכיר את הקרקע בכל דרך שימצא לנכון. לעומת זאת במושבים ובקיבוצים בהם החקלאים בעלי זכויות שכירות או חכירה, קיימות  מגבלות חוזיות וחוקיות על השכרת קרקע חקלאית;

  • הוראות חוזיי החכירה אוסרות בדרך כלל השכרת משנה או החכרת הקרקע חקלאית לאחרים וכל פעולה שכזו יכולה להביא לביטול חוזה החכירה מול רשות מקרקעי ישראל (המינהל).
  • הוראות חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967 האוסר  ניוד קרקע ו מים ומגדיר "ניוד זכויות" כ"שימוש חורג" המהווה עוולה אזרחית ועבירה פלילית.
  • השכרת אדמה חקלאית

    השכרת שטח חקלאי – הסכם עיבוד קרקע חקלאית

בנושא קרקע חקלאית להשכרה המגבלות האמורות מעמידות את בעלי הנחלות וחוכרים של קרקע חקלאית מצב לפיו הם אינם יכולים לערוך חוזה שכירות לעיבוד חקלאי סטנדרטי ולקבל דמי שכירות קרקע חקלאית בהתאם לשטח המושכר ולתקופת השכירות הואיל וכל הסכם שכזה מסכן אותם בתביעות מרשות מקרקעי ישראל ובהליכים פליליים לפי חוק ההתיישבות.

השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר – חוזה השכרת קרקע חקלאית

 השכרת אדמה חקלאית הסכם שכירות קרקע חקלאית
דמי שכירות קרקע חקלאית השכרת שטח חקלאי

תהליך הפשרת קרקע חקלאית אדמה חקלאית להשכרה – החוק ומגבלת השימוש בהוראות המינהל מביאים לידי תוצאה אבסורדית שבעלי זכויות חכירה בקרקע חקלאית, לרבות כל בעלי הנחלות בישראל, שאינם חקלאים פעילים, יעדיפו להשאיר את הקרקע שברשותם לא מעובדת מאשר לשכירה לאחרים ולהפיק ממנה תוצרת חקלאית.

השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר, עו"ד השכרת קרקע חקלאית: בתחום קרקע חקלאית להשכרה אנו בדעה שיש לבטל את החוק לחלוטין הואיל והוא פוגע בניצול נאות של אדמה חקלאית להשכרה וכן לשנות את הוראות הסכמי החכירה באופן שיאפשר לבעלי נחלות וחוכרים אחרים לנייד ולהשכיר את זכות העיבוד שלהם ללא חשש וללא ספק הדבר יביא להגדלת התוצר הלאומי, וניצול נכון של הקרקע.

השכרה לקרקע חקלאית

להשכרה קרקע חקלאית
חוזה השכרת קרקע חקלאית

הסכם עיבוד קרקע חקלאית – קרקע חקלאית להשכרה : הוראות החוק ומגבלות חוזה החכירה אינם מתאימים למציאות הכלכלית הקיימת היום לפיה מספר החקלאים הולך ומתמעט וגילם הממוצע עבר את גיל ה-60 ובעיקר מאחר ולא ניתן להתפרנס בכבוד משטחי קרקע מצומצמים. החקלאות המודרנית מחייבת עיבוד של מאות דונמים על ידי כל חקלאי תוך התמקצעות בייצור גידולים ספציפיים.

יחד עם זאת, חרף הוראות חוק ההתישבות החקלאית והוראות חוזה החכירה, "משכירים" בעלי נחלות ומושבים את הקרקע שברשותם מתוך ראיה אידיאליסטית ציונית, שקרקע חקלאית בישראל – ראוי שתעובד, לו גם בתמורה מזערית שיקבלו מהמעבד/השוכר.

הרצון של חקלאים פעילים, מחד, לשכור שטח חקלאי להשכרה שהיינו חלק קרקע נרחב על מנת לייעל את העיבוד החקלאי בדרך של תפוקה שולית פוחתת, ומנגד הרצון של בעלי נחלות ומושבים להשכיר את הקרקע לחקלאים פעילים, יוצרים מגוון רחב של חוזים פיקטיביים שמטרתם היחידה הינה להתאים את נוסח החוזה בדרך מעוותת לפיה, כביכול, בעל הזכויות בקרקע והמעבד ששוכר ממנו את השטח קשורים ב"שותפות לעיבוד חקלאי" או לחילופין כביכול השוכר אינו "שוכר" אלא "מעבד" את הקרקע בתמורה לתשלום עבור שירותי העיבוד.

שטח חקלאי להשכרה

בשונה מהליכים ארוכים כמו פיצול נחלה, כאשר מדובר על אדמה חקלאית להשכרה שתי האפשרויות האמורות: שותפות לעיבוד חקלאי, ושירותי עיבוד, מוכרים על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות כאפשרויות חוקיות המאפשרות התקשרות עם "החקלאי הפעיל".

אולם כאמור, פרטי החוזה הנדרש אינם משקפים באופן אמיתי את מערכת היחסים העסקית שבין הצדדים שכן בסופו של דבר להסכמים שכאלה קיים נספח אשר משאיר בידי בעל הזכויות בקרקע סכום חד שנתי קבוע וידוע מראש המחושב לפי מספר הדונמים המועברים לעיבודו של החקלאי הפעיל. מדובר במציאות אנומלית.

אנו בדעה שחובה על המדינה, משרד החקלאות, ורשות מקרקעי ישראל לעשות צעד אמיץ ולבטל את מגבלות הניוד של קרקע ומים ולאפשר התייעלות של העיבוד החקלאי בדרך של ריכוזה לידי חקלאים פעילים ללא חשש ומורא מפני תביעות וכתבי אישום.

צעד אחד כבר נעשה בכיוון הנכון, עת התקבלה החלטה בלתי כתובה, שאיש במשרד החקלאות וברשות מקרקעי ישראל לא יאשר בכתב, לפיה – חוזה השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר או ארוך, בין חברי אגודה שיתופית אחת אפשרית ורשות מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות יעלימו עיניהם מלשמוע ולראות, חרף הוראות החוק.

השכרת שטח חקלאי – השכרת נחלה

חוזה השכרת קרקע חקלאית
חוזה קרקע חקלאית להשכרה השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר- קרקע חקלאית השכרה מידע על קרקעות חקלאיות להשכרה

נחלה מורכבת מפרמטרים משפטיים רבים ביניהם בן ממשיך ענייני ירושה חלוקה ועוד. קרקע חקלאית להשכרה – כשיש אדמה חקלאית להשכרה כמו נחלה משרדנו נוהג להכין עבור בעלי נחלות, אגודות וחוכרים פרטיים חוזיי שותפות לעיבוד חקלאי וחוזיי עיבוד למיניהם אולם אנו מקפידים להבהיר לשני הצדדים כי חובה עליהם לקיים את החוזה כלשונו.

היינו במקרים בהם מדובר בחוזה בשותפות הרי שעל בעל הזכויות בקרקע להשקיע מכספו, מזמנו וממרצו בעיבוד ביחד עם שותפו החקלאי, תוך ניהול חשבון משותף וסיכונים עסקיים משותפים משותפים.

קניית נחלה | קרקע חקלאית להשכרה | החכרת קרקע חקלאית | השכרת נחלה | קרקע חקלאית להשכרה | השכרת שטח חקלאי | שטח חקלאי להשכרה | הסכם עיבוד קרקע חקלאית | דוגמת הסכם שכירות קרקע חקלאית | דמי שכירות קרקע חקלאית | שטחים חקלאיים להשכרה | אדמה חקלאית להשכרה | קרקע חקלאית להשכרה מחיר

החכרת קרקע חקלאית - השכרה לקרקע חקלאית
השכרת קרקע חקלאית לזמו קצר

 

השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר | חוזה השכרת קרקע חקלאית | עו"ד השכרת קרקע חקלאית | השכרה לקרקע חקלאית | השכרת קרקעות חקלאיות | קרקע חקלאית השכרה | קרקעות חקלאיות להשכרה | השכרת אדמה חקלאית | הסכם שכירות קרקע חקלאית | דמי שכירות קרקע חקלאית | השכרת שטח חקלאי | הסכם עיבוד קרקע חקלאית