ייצוג מגזר חקלאי | ייצוג מושבים | ייצוג קיבוצים | ייצוג אגודות שיתופיות

 • עובדים זרים - לרבות ייצוג בהליכים משפטיים.
 • טיפול בהליכים משפטיים שבין אגודה שיתופית לחבריה.
 • ייעוץ וייצוג בתביעות מול מינהל מקרקעי ישראל.
 • ייעוץ וייצוג בסכסוכים בין אגודות שיתופיות לחברים באגודות.
 • ייצוג בתביעות חוב - לפי חוק ההסדרים במגזר החקלאי משפחתי, התשנ"ב-1992 (חוק גל).
 • שינוי תקנון אגודה.
 • ייעוץ וייצוג בפרויקטים נדל"ניים בקרקעות משבצת, מושבים / קיבוצים.
 • הרחבות במושבים, הרחבות בקיבוצים.
 • הפרטה בקיבוצים, שיוך דירות בקיבוצים.
 • מכסות ייצור.
 • מכסות מים ותביעות חוב בעניין מים, המרת מים שפירים ב- מים מושבים.
 • גגות סולאריים.
 • בנים ממשיכים.
 • מינוי בן ממשיך בנחלה והעברת זכויות ל- בן ממשיך.
 • מכר זכויות מקרקעין במושבים: מכר ורכישה של נחלות, משקי עזר, בתים מקצועיים, מגרשים / בתים בהרחבת המושב.
 • ייצוג בבוררויות - עו"ד שטילמן משמש כבורר גם מטעם רשם האגודות השיתופיות וכן משמש כבורר בנושאים אחרים.
 • עובדים זרים - לרבות ייצוג בהליכים משפטיים.
 • שימושים חורגים.
 • ייצוג בתביעות של מדינת ישראל, ו- הועדה לתכנון ובניה כנגד אגודות שיתופיות ויחידים בנושאים של תכנון ובניה (שימוש חורג ו- בניה ללא היתר).
 • ייעוץ בהכשרת מבנים בנחלות לפעילות לא חקלאית (פל"ח).
ייצוג מגזר חקלאי | ייצוג מושבים | ייצוג קיבוצים | ייצוג אגודות שיתופיות
כרמי יין ופרדס של משפחת שטילמן. חברת עו"ד ל- ייצוג מגזר חקלאי, ייצוג מושבים, ייצוג קיבוצים, ייצוג אגודות שיתופיות

עורך דין מקרקעין מומלץ עו"ד אגודות שיתופיות יעסוק בכל הקשור להתנהלות האגודות השיתופיות.

עורך דין אגודות שיתופיות יעשה כל שנדרש על מנת שיהיה סדר ושקט כך שהענייני האגודה יעבדו באופן חלק. כמו כן יעשה במידת הצורך שינוי נושאים פנימיים של האגודה ובהטמעת תהליכים  משפטיים ושינוי נהלים ותקנונים עבור החברים באגודה.

בנוסף הכנת הסכמים בנושאים שונים גישור ופתרון סכסוכים. בגלל המורכבות האנושית והמשפטית של אגודה שיתופית

מומלץ לקחת עורך דין אגודות שיתופיות עם ניסיון מוכח באגודות שיתופיות ומושבים וקיבוצים בפרט.

עורך דין אגודות שיתופיות