• מינוי בן ממשיך באגודה, בסוכנות היהודית וב- מינהל מקרקעי ישראל.
  • הכנת צוואות ל- ירושת נחלה.
  • העברה של זכויות מהורים לילדיהם בנחלות ו- משקי עזר.
  • ייצוג בתביעות בנושא בן ממשיך ו- ירושת המשק המשפחתי.
  • הכנת הסכמים משפחתיים בין אחים ובין הורים לילדיהם בנושא המשק המשפחתי והנחלה.
  • גישור ובוררות בסכסוכים משפחתיים.
  • הכנת צו ירושה, צו קיום צוואה.
  • רישום ירושות ועיזבונות ב- מינהל מקרקעי ישראל וב- לשכת רישום המקרקעין (טאבו).
  • ייצוג בבתי משפט לענייני משפחה.
  • הכנת הסכמי ממון וייצוג בגירושין.