** הכתבה הבאה אינה רלוונטית מבחינה משפטית. פניותיו של עוה"ד גד שטימן למועצה הארצית וכתבות בעיתונות השפיעו על תוספת הבית השלישי בנחלה, וזאת דרך שינויה של תמ"א 35.
להלן הכתבה כפי שהופיעה בעיתונות:

תיקון פשוט של תכנית המתאר הארצית 35 ישחרר 100 אלף יחידות מגורים לבניה

לאורך שנים הגביל מינהל מקרקעי ישראל את מימוש זכויות הבניה למגורים במושבים. לאחרונה, שיחרר מינהל מקרקעי ישראל את כל המגבלות לבניה החלות על חלקת המגורים בנחלה; למעשה, בתיקון פשוט ביותר של תוכנית מתאר ארצית מס' 35 (תמ"א 35) ניתן "לשחרר" לבניה 100,000 יחידות מגורים, ללא צורך בהפשרת קרקע חקלאית וללא פגיעה בשטחים "ירוקים", אלא בהגדלת הצפיפות בשטח הקיים כבר היום ביעוד "מגורים".

החלטה 1155 (979 במקור) מאפשרת מיצויי מלוא הפוטנציאל לבניה למגורים בתשלום דמי היוון בשיעור של 33% משוויה של חלקת המגורים. בישראל כ – 33,000 נחלות במושבים. חלקות המגורים בכל נחלה הינן בשטח ממוצעשל כ- 2.5 דונם. לפי צפיפות בינוי של יחידה אחת בכל 500 מ"ר ניתן לכאורה לבנות כ – 5 יחידות מגורים בכל נחלה ממוצעת.

הקושי במימוש פוטנציאל בינויי זה מצויי בתוכנית מתאר ארצית 35 המוכרת כ"תמ"א 35". תוכנית זו קובעת מגבלה למספר בתי המגורים בכל ישוב בישראל. לפי "תמ"א 35" כמעט כל המושבים בארץ אינם יכולים לאפשר תוספת של יחידת מגורים אחת לכל נחלה. כך מנציחה "תמ"א 35" מצב אבסורדי של בזבוז קרקע יקרה לבניה לשימוש לגינון בלבד.

יצויין כי החלטה 1155 הייתה בעבר שנויה במחלוקת ומספר גורמים פנו לבית המשפט העליון בבקשה לשנותה. בית המשפט העליון דחה את כל העתירות ואישר את ההחלטה לפני למעלה משנתיים. כך, ששינויי בתמ"א 35 באופן שיאפשר את יישום ההחלטה בהגדלת מספר יחידות המגורים אינו צפוי להיתקל בהתנגדות משפטית.

דומני כי גם אם קיים חשש מהגדלת הצפיפות לחמש יחידות מגורים בנחלה כולה (בית מגורים על כל חצי דונם), הרי שהוספת יחידת מגורים אחת (שלישית ונפרדת) לא תשנה את האופי הכפרי של הישוב. הוספת יחידת מגורים אחת תסייע לפתור בעיות משפחתיות רבות ותשחרר ממצוקתם באופן מידי 33,000 זוגות נשואים המשוועים לקרקע זמינה לבניה.

במידה והמועצה הארצית לתכנון ובניה תשכיל לאשר את השינוי המיוחל, יביא הדבר להכנסות ענק למשק המדינה: היוון 33,000 נחלות יעשיר את קופת המדינה בכ – 40 מליארד ₪!!!

**כתבה זו פורסמה בעיתנות בשנת 2013 ובשנת 2015 התקבל התיקון המוצע במועצה הארצית לתכנון ובניה. בעקבות התיקון נערך כל המגזר המושבי לתיקון תכניות המתאר באופן המאפשר תוספת יחידת מגורים בכל נחלה בארץ.

*  גד שטילמן – עו"ד תכנון ובניה, מומחה בדיני אגודות שיתופיות.