• עורך דין מנהל מקרקעי ישראל- מייצג אגודות שיתופיות ויחידים בתביעות מול מינהל מקרקעי ישראל.
  • תביעות נגד מינהל מקרקעי ישראל.
  • טיפול ב- שימושים חורגים וב- בניה ללא היתר.
  • טיפול ב- פעילות לא חקלאית - פל"ח.
  • ייצוג במחלוקות כספיות והשגות מול מינהל מקרקעי ישראל: דמי הסכמה, דמי היתר, דמי חכירה, היוון ו- דמי מכירה.
  • ייצוג מושבים בתביעות להכרת זכויות המושב ההיסטוריות בקרקעות המינהל ו- קק"ל.
  • ייצוג בתביעות פינוי וסילוק יד.
  • ייצוג בקבלת היתרי בניה.
  • ייצוג יישום החלטות מינהל מקרקעי ישראל, הוראות אגף חקלאי.
  • חידוש חוזי חכירה.