• ייעוץ בייזום בהקמת חברות ועמותות.
 • נושאי משרה ודירקטורים.
 • גביית חובות.
 • הקמת שותפויות.
 • דיני מכרזים.
 • עמותות.
 • פירוקים.
 • כינוס נכסים.
 • הסכמי סוכנות והפצה.
 • חוזים מסחריים.
 • פרויקט BOT.
 • תביעות בגין הפרת חוזים.
 • חוזים להקמת חברות היי-טק.
 • ייצוג בתביעות חוב של בנקים והגשת תביעות כנגד בנקים.