סכסוכים אגודה שיתופית לצערנו הם דבר נפוץ. על מנת להימנע ממצב של סכסוכים בין אגודות ולפתור סכסוך אגודות יש להיות עו"ד מקרקעין ומגשר המתמקצע בתחום זה של סכסוך בין חברי אגודה שיתופית על מנת לפתור את הסכסוך על הצד הטוב ביותר תוך שמירה על האינטרסים ועל זכויות הלקוח. בכתבה נעסוק בכל הקשור אל חברות באגודה סכסוכים וכיוצא בזה. משרדנו מטפל בכל הקשור אל רכישת נחלה ואגודות.

סכסוכים אגודה שיתופית בית משפט קבע:

סכסוכים אגודה שיתופית
סכסוכים בין אגודות

לרוב כאשר חושבים על עורך דין בתחום המקרקעין חושבים על מכר קרקע או קניה כמו גם נושא הנחלות. בין אם מדובר על פיצול נחלות או ירושות בנושא אך אחד מנושאי הליבה בעבודתו של עו"ד בתחום זה תהיה פתרון סכסוכים באגדות

לרשם האגודות אין סמכות ייחודית להכריע בסכסוכים בין חברי אגודה לאגודה!

עו"ד גד שטילמן ועו"ד אריאל רוט

בית המשפט קבע לאחרונה בהחלטה מעניינת ותקדימית כי תקנות האגודות השיתופיות אינן מעניקות סמכות ייחודית לרשם האגודות לעסוק בסוגיית החברות באגודה והחבר זכאי להביא מחלוקת בעניין זה להכרעת בית המשפט.

מדובר במקרה בו האגודה החליטה על אי הכללתו של התובע בפנקס החברים. ביהמ"ש קבע כי ניתן להכריע במחלוקת בבימ"ש ואין סמכות ייחודית לרשם האגודות השיתופיות לדון בסוגייה זו בבוררות לפי הוראות תקנון האגודה.

העובדות במקרה זה היו כדלקמן: לאחר שחברת אגודה נפטרה, ביקשה בתה, שאינה מתגוררת ביישוב, לקבלה לחברות ולהיכנס בנעלי אמה. אך מאחר שלא זכתה לכל מענה הגישה תביעה בעניין לבית המשפט.

האגודה הגישה בקשה להעביר את הסכסוך לדיון לפני רשם האגודות השיתופיות לפי תקנות האגודות השיתופיות (חברות) שם ניתנת סמכות לרשם לצוות על האגודה לתקן את פנקס החברים שלה. יובהר כי בבקשות שכאלה נוהג הרשם למנות "חוקר" אשר מעביר את המלצותיו לרשם האגודות

סכסוכים בין אגודות – סכסוכים בין חברי אגודה

סכסוכים בין אגודות
סכסוכים אגודה שיתופית

האגודה הוסיפה וטענה האגודה שיעל פי תקנון האגודה יש להפנות סכסוך הנובע מעסקי האגודה בין חברים או חברים לשעבר לבוררות באמצעות בורר שיתמנה ע"י רשם האגודות השיתופיות או על ידי ברית פיקוח.

באשר לסעיף הבוררות הקיים בתקנון האגודה מציין בית המשפט את ההלכה כי "סכסוכים הנוגעים לעסקי האגודה" משמעותם סכסוכים בנוגע לענייניה הפנימיים של האגודה, להבדיל מסכסוכים הנוגעים לחוקיות מוסדות האגודה או לתוקף בחירתם של נושאי התפקידים בה שאינם כלולים במנגנון הבוררות הקבוע בתקנון האגודה. בית המשפט קבע בפסק דינו הלכה תקדימית לפיה חברות באגודה  שיתופית היא "עניין חוקתי" שאינו כלול בענייניה הפנימיים של האגודה ועל כן פתוחה בפני החבר לדון בסוגיית חברותו באגודה בפני בית המשפט.

בית המשפט נשען על עמדתה של פרופ' אוטולונגי שמסבירה כי לחברות באגודה  שיתופית יש חשיבות לא רק מבחינת מערכת היחסים בין האדם לאגודה, אלא גם מבחינת תוקף ההחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית, לרבות תוקף פעולות הוועד, שנבחר על סמך השתתפות אדם שלא היה זכאי לבחור וכדומה, ולכן מדובר בעניין חוקתי.

על פי החלטה זו, יוכל חבר שהוציאו אותו מחברותו באגודה להביא את טענותיו בבית המשפט ולא יהיה נדרש להתיישר עם תקנון האגודה המחייבו לפעול במסגרת הבוררות או על פי התקנות בקשר לבירור החברות במסגרת חקירה שייבצע רשם האגודות השיתופיות.

סכסוך בין חברי אגודה שיתופית

סכסוך בין חברי אגודה שיתופית
סכסוך אגודות

לדעתנו לפסק דין זה חשיבות רבה בנושא סכסוך בין חברי אגודה שיתופית, עד היום נאלץ חבר המסוכסך עם האגודה ונפגע מבחינה כספית או מכל בחינה אחרת מהוצאתו מהחברות לפעול בשני שלבים – תחילה לבדוק את זכאותו לחברות אצל רשם אגודות השיתופיות במסגרת "חקירה" הנתונה לערעור, ובמידה וייקבע שהוא חבר – להגיש תביעה שתתברר בבוררות על פי תקנון האגודה.  כעת, לאור פסה"ד, יוכל החבר להגיש את התביעה על רבדיה השונים כמקשה אחת לבית המשפט ולחסוך זמן שיפוטי יקר. כמו כן קיימים רבים הסבורים שהבוררות בפני רשם האגודה נוטה לצד האגודה, בעוד ביהמ"ש הינו גורם אובייקטיבי נטראלי.

מן הצד ההפוך במצב של סכסוכים אגודה שיתופית יוזכר כי בהתאם להחלטת רשם האגודות השיתופיות שניתנה בעבר, גם החבר המבקש לצאת מן החברות באגודה ולא נענה על ידה, צריך להביא את דברו לבית המשפט ולא אל רשם האגודות השיתופיות.

* יוזכר כי מדובר בפסק דין של בית המשפט המחוזי אשר אינו מהווה הלכה מחייבת. אין מדובר בייעוץ משפטי ועל כל מקרה להיבחן לגופו ולאור הנסיבות הספציפיות ושיקולים שונים.

משרדנו עוסק בכל הקשור אל מקרקעין אגודות שיתופיות, בן ממשיך כמו גם כל הקשור אל נחלות מכר וכדומה.
עו"ד גד שטילמן ועו"ד אריאל רוט

ה"פ (מחוזי חי') 36289-04-19 דפנה פרידמן נ' "נהריה" כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ (05.01.2023)‏‏ על ידי סגן הנשיא, כב' השופט יצחק כהן

סכסוכים אגודה שיתופית | סכסוכים בין אגודות | סכסוך אגודות | סכסוך בין חברי אגודה שיתופית | חברות באגודה