• ייצוג תאגידים וחקלאים בתביעות וכתבי אישום בעניין עובדים זרים.
  • פיצויי פיטורין.
  • דמי הבראה, מחלה וזכויות עובדים.
  • הלנת שכר.
  • זכויות פנסיונית.
  • הסכמי עבודה.
  • הסכמים קיבוציים.