פיצול מגרש מנחלה כמו גם העברת מגרש ללא תמורה או כידוע " העברת מגרש במתנה " הם נושאים מורכבים שיש להכיר בנושא העברת מגרש ללא תמורה בין אחים. חשוב לפני שניגשים לכל אחד מהליכים אלו להכיר לעומק את החוקים והתקנו על מנת לצלוח אותו ולהגן על זכויותיך בתהליך. העברה ללא תמורה בנחלה ומה חשוב לדעת בנושא העברת זכויות בנחלה ללא תמורה

העברת מגרש ללא תמורה בין אחים פיצול מגרש מנחלה

פיצול מגרש מנחלה
העברת מגרש ללא תמורה

איך להעביר את הנחלה לבן תוך פיצול מגרשים לאחיו בלי להסתבך עו"ד גד שטילמן החלטת רמ"י 979 (סעיף 8.3.4 לקובץ החלטות רמ"י) המאפשרת פיצול מגרש/ים מנחלה יוצרת גמישות שלא הייתה בעבר לחלוקת הזכויות בנחלה ליותר מילד אחד.

רוב בעלי הנחלות מבקשים להעביר או להוריש את נחלתם לבן אחד אגב פיצול של מגרש אחד (עם או בלי בית) או שני מגרשים מתוך נחלתם, כאשר המגרש/ים המפוצלים יעברו לילדיהם האחרים.

העברת מגרש במתנה

פיצול מגרש מנחלה – העברת מגרשים לאחר פיצולם, בחיי ההורים, מאפשרת תשלום מס רכישה מופחת במידה והפיצול מתבצע בחיי ההורים, מתאפשרת העברת הזכויות בנחלה המפוצלת והמגרשים (עם או בלי בתי מגורים) לילדים, כאשר העסקה פטורה ממס שבח נוכח הפטור הקיים בהעברה ללא תמורה של נכסי נדל"ן בין הורים לילדיהם.
הילדים, המקבלים מהוריהם במתנה נכסי נדל"ן, משלמים מס רכישה מופחת (שליש מהמס הרגיל).

אולם, רבים מההורים דוחים את ביצוע הפיצול של המגרשים מהנחלה לעתיד.  הדחייה נדרשת הן מסיבות אובייקטיביות, כמו למשל סירוב הועדה לתכנון ובניה לפצל יחידות מגורים מנחלה עד הסדרת תוכנית מפורטת לישוב; או מסיבות כלכליות, כגון, הרצון לדחות ככל הניתן התשלומים לרמ"י הנדרשים לפיצול.  ניתן לדחות את הליכי הפיצול עד לאחר פטירת ההורים ("עד 120") מכח הוראות צוואתם.

איך להעביר את הזכויות מבלי להסתכן בתשלומי מס שבח ומס רכישה

העברת מגרש ללא תמורה בין אחים - העברה ללא תמורה בנחלה -  העברת מגרש ללא תמורה בין אחים
העברת מגרש במתנה העברת זכויות בנחלה ללא תמורה

בן ממשיך ונושא העברה ללא תמורה בנחלה – הואיל ורשות מקרקעי ישראל אינה מאפשרת העברה של חלקים מנחלה אלא לאחר השלמת הליכי הפיצול, לא ניתן להעביר את הנחלה המפוצלת לילד אחד ואת המגרש/ים ישירות לילדים אחרים.  על כן יש לבצע את ההליך האמור בשתי "פעימות": ראשית, יש להעביר את מלוא הזכויות בנחלה ע"ש הבן שאמור לקבל את הנחלה "המקוזזת" (נחלה ללא מגרש/ים) ולאחר שתאושר תכנית פיצול וישולמו לרמ"י התשלומים המחוייבים, יעביר הבן שקיבל את הנחלה את המגרשים שפוצלו לאחיו.

העברת הנחלה לבן אחד והשלמת העברה של המגרשים לאחיו לאחר פיצול נחלות , כאמור לעיל,  יוצרת  סיכון בתשלום מס שבח ומס רכישה בעת העברה של המגרשים לאחים, זאת מאחר והפטורים וההנחות במס, הקיימים בהעברה של נכסים בין הורים לילדיהם, אינם זהים להעברה של נכסים בין אחים. על כן, נכון להגדיר באופן ברור וחד משמעי בחוזה או בצוואה המורה על העברת הנחלה לילד אחד בשלמותה, סעיף לפיו הבן שמקבל את הנחלה יחזיק במגרשים המיועדים לאחיו בנאמנות עד להשלמת הליכי הפיצול. עם השלמת הליכי הפיצול עליו – "כנאמן" – להעביר את המגרשים לאחיו – "הנהנים".

העברה ללא תמורה בנחלה – העברת זכויות בנחלה ללא תמורה

הכללים המוכתבים על ידי רשויות המס לביצוע עסקה בנאמנות, מורכבים וכוללים מגבלות רבות. כך למשל חובה לדווח על הנאמנות תוך 30 יום מיום שהבן – הנאמן  – מקבל את הזכויות בנחלה.

העברת זכויות בנחלה ללא תמורה
העברה ללא תמורה בנחלה –
העברת מגרש ללא תמורה בין אחים

העברת זכויות בנחלה ללא תמורה מיסוי פיצוי אחים והעברת מגרש ללא תמורה בין אחים – קשיים באישור הנאמנות. לצערנו, נתקלנו לאחרונה, במקרים לא מעטים, בסירוב של רשויות המס להכיר בהעברה בנאמנות של נחלה מקוזזת לבן אחד בכפוף לפיצול והעברה של מגרש/ים לאחיו. נתקלנו בסירוב להכיר בנאמנות גם  במקרים בהם ההורים מעבירים את הנחלה לבן אחד (בתמורה או לא בתמורה) ומשאירים לעצמם מגרש עליו בנוי בית ההורים שיפוצל בעתיד.

יצוין בהערת אגב, כי סירוב הרשות להכיר בנאמנות היה גם בעסקאות מכר של נחלה מפוצלת לצדדים שלשיים. סירוב  הרשויות להיכר ב"נאמנות" פוגעת במשפחה פגיעה כפולה: האחת, המס המשולם בגין העברת הנחלה המקוזזת לבן אחד גבוה, הואיל והשווי לצורך חיוב המס נקבע לפי שווי נחלה שלמה עם המגרשים. השנייה, לא יינתנו פטורים ממס שבח ורכישה בשל העברת הזכויות במגרשים מהבן לאחיו בעתיד, לאחר פיצולם.

נוכח עמדת רשויות המס בסוגיה זו הגיש משרדנו ערר שיוכרע בבית משפט המחוזי בעת הקרובה.

העברת מגרש ללא תמורה
פיצול מגרש מנחלה

אנו נעדכן אתכם בתוצאות הערר.  משרד עו"ד גד שטילמן בעל ניסיון של למעלה מ -30 שנה בייצוג פיצול מגרש מנחלה ייצוג מושבים ובעלי נחלות ומשקי עזר, רכישת נחלה, דיני תכנון ובניה, במשפט המסחרי האזרחי ודיני המקרקעין על כל תתי העיסוק שבו ובעיקר מול רמ"י, ירושת המשק, בן ממשיך, בית שלישי, הסכמי ירושה, צוואות, שינוי יעוד, שימושים חורגים ועוד.

כתובתנו: מגדל משה אביב ז'בוטינסקי 7 רמת גן. טל' 03-6132432 ;  caroline@ts-law.co.il

פיצול מגרש מנחלה | העברת מגרש ללא תמורה | העברת מגרש במתנה | העברת מגרש ללא תמורה בין אחים |

העברה ללא תמורה בנחלה | העברת זכויות בנחלה ללא תמורה