פרצלציה במושבים | פרצלציה במשק חקלאי | פרצלציה במשק עזר | פרצלציה בנחלה | פרצלציה למגרש | פרצלציה לשטח

מה זה פרצלציה

מה זה פרצלציה – פרצלציה פירוש חלוקה של חלקה למספר חלקות.

פרצלציה במושבים

מה זה פרצלציה במושבים? פרצלציה במושבים או פרצלציה בנחלה הינם מונחים שנהוג להשתמש בהם על מנת לתאר הפרדת מגרש מגורים מתוך חלקת המגורים של הנחלה.
פיצול נחלה במושב נעשה היום לפי החלטה 1553 (במקור החלטה 979) של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

חישוב עלות פרצלציה מנהל

מה זה פרצלציה
מה זה פרצלציה היא שאלה מוכרת במקרקעין. האם כדאי לעשות פרצלציה או הסכם שיתוף. תדריך לרישום פרצלציה מחיר

לשאלה מה זה פרצלציה ? מצטרפת הרבה גם השאלה מה עלות פרצלציה וכמה זמן נדרש להשלמת תכנית כזו.

כמה עולה פרצלציה מחיר – איך לפצל נחלה

ביצוע פרצלציה בנחלה, לפי החלטה 1553 מחייב את בעל הנחלה לשלם לרשות מקרקעי ישראל תשלומים לפי שתי אפשרויות:
מחשבון פרצלציה – איך מחשבים עלות

בקשה לרישום פרצלציה בנחלה - אפשרות ראשונההסדר מקרקעין פרצלציה במשק חקלאי - אפשרות שניה
תשלום בשיעור 3.75% משווי חלקת המגורים כולה (שווי של 2.5 דונם)תשלום חד פעמי בשיעור 33% משווי חלקת המגורים כולה (שווי של 2.5 דונם)
עם זכויות בניה של 375 מ"ר למגוריםעם כל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות. (תשלום זה מכונה "דמי רכישה").
תשלום של 29.25% משווי המגרש המפוצל עם זכויות בניה לבית מגורים
לשני הסכומים ביחד יש להוסיף מע"מ והיטל השבחה המשולם לוועדה המקומית לתכנון ובניה.
בנוסף בגין שווי דמי ההיוון משולם מס רכישה ( כ-5%). תוספת מע"מ

לאחר התשלום בעל הנחלה פטור לצמיתות מכל תשלום שהוא (מלבד פל"ח) בגין בניה למגורים ופיצול מגרשים וכן פטור מתשלום דמי ההסכמה בגין חלקת המגורים בעת מכירת נחלתו. תשלום דמי רכישה מאפשר, בין היתר, פרצלציה של מגרשים מנחלה ללא תוספת תשלום כלשהי לרשות מקרקעי ישראל.
היטל השבחה ישולם לוועדה המקומית לתכנון ובניה רק בעת הפיצול. כעת שקיבלנו קצת מושג על מה זה פרצלציה נעבור אל תכנית פרצלציה.

תכנית פרצלציה מול הסכם שיתוף

הליך ביצוע פרצלציה ברשויות התכנון

עורך דין פרצלציה במושבים
פרצלציה למגרש בשטח נחלה

פרצלציה בנחלות אינו רק הליך קנייני בו רוכשים זכויות מרשות מקרקעי ישראל כמפורט לעיל, אלא מחייב גם הליך תכנוני של חלוקת המגרש ברשויות התכנון. באופן מסורתי נהגו לבצע פרצלציה בנחלה בדרך של הגשת תב"ע נקודתית (תכנית לחלקה א' בלבד), התכנית בדרך כלל אינה מוסיפה זכויות בניה על אלו שהיו קודם לכן ורק מחלקת את זכויות הבניה שבחלקת המגורים בין המגרש המפוצל לבין יתרת הנחלה המפוצלת.

מה זה פרצלציה עם תכנת נקודתית? התכנית הנקודתית מסמנת את המגרש בצבע נפרד בהגדרה ייעוד "מגורים" בעוד יתר זכויות הבניה וכן מבנים חקלאיים ושימושי פלח נותרים ביתרת חלקת המגורים של הנחלה.
על מנת להשלים את הפרצלציה יש להכין גם תכנית לצרכי רישום (תצ"ר) באמצעות מודד, ובסופו של יום לרשום את שתי החלקות שנוצרו כחלקות נפרדות בלשכת רישום המקרקעין.
לאחר התשלום לרמ"י מקבל בעל הנחלה חוזה נפרד למגרש המפוצל וחוזה נפרד ליתרת הנחלה. הוא יכול לרשום את זכותו בלשכת רישום המקרקעין ולהוריש או למכור כל אחת מהחלקות באופן נפרד.
יצויין כי ניתן לבצע פיצול של יותר ממגרש אחד בכפוף להסדרת תוספת זכויות הבניה בתכניות מתאר הנערכות על ידי היישוב.

עורך דין פרצלציה

משרדנו היה שותף בביצוע תכנית פורצת דרך באחד מהיישובים באזור השרון. בתקנון תכנית המתאר הוסדרה פרוצדורה לבצע פרצלציה של מגרשים בכל נחלה בתצ"ר ללא צורך בביצוע תב"ע נקודתית. משמעות הדבר כי בעל נחלה יכול לבצע פיצול של מגרשים מול רשויות התכנון, בפשטות, במהירות ובעלויות נמוכות משמעותית.

עורך דין מקרקעין גד שטילמן – עו"ד פרצלציה למגרש במשק חקלאי, משק עזר במושבים ובנחלות