צוואות וירושות הן נושא רגיש שמכיל בתוכו סוגיות רבות. יש לבדוק כל מקרה לגופו ולפרט ללקוח את כל האופציות האפשריות במצב המדובר. מה עושים כשאין צוואה מפורטת? מה עושים במשפחות משולבות? האם הירושה הולכת לבני הזוג או אל הילדים? האם צוואות וירושות הן בעלות אופי זהה ובכל המיקרים נהוג להחליט באותו האופן. במגזר החקלאי נעבור על סוגית בן ממשיך .

צוואות וירושות – צוואה בכתב יד

צוואות וירושות חתימת חוזה
עורך דין צוואות וירושות איכותי היינו עורך דין שמבין את דקויות החומר ומביא עימו ניסיון וותק בתחום הספציפי שלי ירושה או צוואה

ישנם חוקים רבים בכל הקשור לנושא צוואות וירושות . חוק הירושה קובע כי כל אדם יכול לערוך צוואה לעצמו ואינו חייב להזדקק לעו"ד או לעדים על מנת שצוואתו תהא כשרה. החוק קובע שאדם הכותב מסמך בכתב ידו, הנושא כותרת "צוואה" בו הוא מורה כיצד יחולק רכושו לאחר לכתו לעולמו ובסיום הכתיבה הוא חותם על המסמך את חתימתו ומוסיף תאריך. צוואתו תהא כשירה ומחייבת לכל דבר ועניין. צואות וירושות מושפעות מרצון האדם בזמן חיוו ובהצהרתו הברורה המוגדרת כמו בהסבר הנ"ל.

צוואה בפני עדים היא הדרך המקובלת בכל הקשור לצוואות וירושות

עורך דין מקרקעין מומלץ עונה – מאחר וצוואה היא מסמך משפטי, רצויי ומקובל להכין צוואה על ידי עורך דין. הכנת צוואה על ידי עורך דין תבטיח שהניסוח יהיה ברור ולא ניתן לפרשנויות שונות ושהוראות הצוואה לא יהיו נוגדות להוראות החוק והפסיקה. הכנת צוואה על ידי עורך דין עוזרת להימנע ממצב שבו הצוואה תבוטל מאחר ועורך הדין יחתום ביחד עם עד נוסף על הצוואה כעדים המאשרים שהמצווה חתם בפניהם על הצוואה כשהוא כשיר, לדעתם, מבחינה מנטאלית ולאחר שהבין את תוכנה  של הצוואה ולא היתה השפעה בלתי הוגנת של מי מהיורשים .

צוואה בפני רשות

אחת השאלות שחוזרות על עצמן בכל הקשור לעניין צוואות וירושות הוא שניתן לאשר צוואה גם בפני בית דין דתי, שופט בית משפט לענייני משפחה, וכן בפני נוטריון.

תוכן הצוואה

בצוואה יש לפרט את שמות היורשים באופן ברור ונכון ורצויי מאוד להוסיף מספרי תעודות זהות. כמו כן רצויי מאוד לפרט באופן ברור את הנכסים אותם מוריש המצווה. בנכסי נדל"ן רצויי מאוד לפרט מספרי גושים וחלקות או לכל הפחות כתובות מדוייקת. פרוט חסר יקשה על היורשים לממש את הצוואה ויביא לסכסוכים הנוגעים להגדרת הנכסים שבעיזבון. ישנם נכסים מיוחדים שקיימת לגביהם הוראות בחוק או בחוזה בקשר לדרך הורשתם, כגון נחלות במושבים. מומלץ מאוד  שלא להסתפק בעו"ד המבין בצוואות אלא לפנות לעורך דין המתמחה בתחום צוואות בנחלות על מנת להימנע מתוצאה שהצוואה תבוטל או שהוראותיה לא יקוימו על ידי רשות מקרקעי ישראל או כל גורם אחר.

ניסוח צוואות וירושות

צוואה וירושה דרך עורך דין עם חוזה
עורך דין צוואות וירושות יוכל להכווין כל אחד לדרך הנכונה ביותר במקרה המדובר וגם למנוע פריצות עתידיות ובעיות כצוואה ובכך בירושה

חוק הירושה מאפשר לכתוב בצוואה הוראות לפיהם יורש אחד ירש לאחר יורש אחר: לדוגמה: "אני מוריש את כל נכסיי לבן זוגי ולאחר מות בן זוגי לילדיי…."  , כמו כן ניתן לקבוע בצוואה תנאי מקיים או תנאי מפסיק שבלעדיו לא יקבל היורש את הנכס המיועד לו בצוואה. למשל: "אני מוריש את המשק החקלאי שלי במושב …… לבני הבכור ראובן בתנאי שהוא ישלם לאחיו שמעון פיצויי בשווי …..".

כמובן שישנו גם עניין של פיצול נחלה ועוד אפשרויות שונות היכולות להיות יותר מורכבת אך לעורך דין מומחה במקרקעין לא תהיה בעיה להכניס את כל השיכולים של ירושת נחלה ועוד.

שינוי וביטול צוואה

העיקרון הבסיסי בצוואה הוא שאדם יכול לשנות את הוראות צוואתו או לבטלה לחלוטין. צוואה, בניגוד לחוזה, צוואה אינה מחייבת את מי שכותב אותה. כל מוריש יכול לשנות את דעתו ובהתאמה את הוראות צוואתו בכל עת ללא כל מגבלה. כל צוואה חדשה מבטלת את קודמתה.  ניתן לבטל צוואה ללא צוואה חדשה בתצהיר.

אינני ממליץ להפיץ את תוכן הצוואה בין היורשים על מנת למנוע ציפיות ותחושת התחייבות כלפיהם שתקשה על שינויי הצוואה בנסיבות בהן המוריש ימצא לנכון לשנות את הוראותיה במהלך חייו. יש לפעמים בית שלישי בנחלה או כל מיני עניינים שיש לסדר עלמנת למנוע בעיות עתידיות.

צוואה הדדית

בני זוג העורכים צוואה ביחד, בין באותו מסמך ובין במסמכים זהים, תוך שהם מסתמכים זה על זה בניסוח הצוואה יוצרים ביניהם סוג של הסכם מחייב. אולם המחוקק קבע בחוק הירושה שלא ניתן להתחייב על מה יעשה ברכושו לאחר מותו, על מנת למנוע ספק נקבע בחוק כי התחייבות שכזו שנעשית שלא בצוואה תהא בטלה ומבוטלת.

נוכח הוראה זו נוצרה דילמה בבתי המשפט עת נערכה צוואה משותפת על ידי בני זוג ואחד מהם בחר לאחר מכן לשנות את הוראות צוואתו בין בחיי בן זוגו ובין לאחר מות בן זוגו. הדילמה באה לידי ביטוי בולט במצבים בהם בן זוג שנפטר הוריש את כל רכושו לבן זוגו שנותר בחיים תוך שהוא מצווה שהרכוש יעבור לאחר פטירת שני בני הזוג למי מילדיהם,  אולם, בן הזוג שנותר בחיים המקבל את רכוש הנפטר משנה את ההסכמות ומוריש את הרכוש לילד אחר או בחלוקה אחרת.

על מנת להתגבר על מכשלה תיקן המחוקק את החוק בסעיף 8א, באופן הקובע כי במקרה של צוואה הדדית שינוי בצוואה על ידי אחד מבני הזוג מחייב דיווח בחיי בני הזוג ויביא לביטול הצוואות. כמו כן שינוי לאחר פטירת הראשון יביא לביטול העברה של אותו חלק בעיזבון שהועבר לבן הזוג הנותר בחיים.

הפסיקה קבעה כי הסכם בין יורשים עתידיים, שהמצווה לא היה צד לו, הקובע דרך לחלוקת רכוש שיתקבל בידיהם בירושה בעתיד (אם יתקבל) מחייב את היורשים.

צו קיום צוואה

ירושות וצוואות זוג מול חוזה
צוואות וירושות הן נושא מורכב שיש לגשת עליו עם עדינות ונסיון תואם. הרבה פעמים מדובר על מקרה מסובך עם משתתפים מרובים מצב המצריך עוד יותר מוערבות והשקעה שנשמח לספק. חשוב לבחור עורכי דין מקצועיים המתמחים בנושא

על מנת שצוואה תהפוך ממסמך משפטי רגיל למסמך מחייב חובה לקבל "צו קיום צוואה". היום ניתן להגיש בקשה לצו קיום צוואה באמצעות האינטרנט אולם רצויי להגיש בקשה שכזו באמצעות עורך דין המתמחה בתחום נוכח המורכבות הברוקרטית הנדרשת להשלמת ההליך. כמו בבקשה לצו ירושה, שהינה בקשה המוגשת להכרזה על יורשי אדם שנפטר ללא צוואה, כך גם קיימת חובה לפרסם את דבר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה בעיתונות היומית. הפרסום נעשה על ידי המדינה באמצעות הרשם לענייני ירושה. כל שנדרש מהמבקש הוא תשלום אגרות בעת הגשת הבקשה וצרוף הצוואה ותעודת פטירה. ניתן לעקוב אחר התקדמות הליך קבלת הצו באמצעות אתר האינטרנט של הרשם.

התנגדות לצו קיום צוואה

מי שרוצה להתנגד למתן צו קיום צוואה יכול להגיש "התנגדות", הרשם יעביר את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה והיא תידון בפני שופט כמו כתב תביעה. על כן רצויי להגיש את ההתנגדות באמצעות עורך דין המתמחה בתחום. לעניין זה יש להבדיל בין התנגדות לקיום הצוואה מסיבות הקשורות לכשרותה: כגון; חוסר כשרות של המצווה, היעדר אימות חתימה, טענות על השפעה בלתי הוגנת, קיומה של צוואה אחרת וכד', לבין טענות הקשורות לתוכן הצוואה, כגון; שהרכוש המפורט בצוואה אינו של המצווה. טענות כנגד תוכן הצוואה אינן מונעות מתן צו לקיומה של הצוואה ועל כן נכון להגישן בדרך של תביעה לבית המשפט לענייני משפחה.