תביעות זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים – תביעות זכויות היסטוריות במושב ומה מצב הפסיקה? מהן תביעות זכויות היסטוריות בקיבוץ ודוגמה על תביעות זכויות היסטוריות מושב חבצלת. ישנם פסקי דין והסתייגויות בנושא תביעת זכות היסטורית במושב או תביעת זכות היסטורית בקיבוץ שיש להכיר.

תביעות זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים

זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים
תביעות זכויות ההיסטוריות קיבוצים מושבים

ביה"מ המחוזי מסייג את פס"ד חפציבה:
לא נסתם הגולל על טענת הזכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים ונושא תביעות זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים

תביעות זכויות היסטוריות בקיבוץ או במושב

בית המשפט המחוזי-מרכז דחה את בקשת רשות מקרקעי ישראל וקק"ל למחוק על הסף את תביעת מושב חבצלת השרון להגדלת הפיצויים המגיעים לאגודה ולחברי המושב מעבר לסכומים הקבועים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל בעת השבת קרקעות האגודה לרמ"י.

בנושא תביעות זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים אחרונה החליטה רמ"י על שינוי היעוד בקרקע המושב להגדלת העיר נתניה בבניה רוויה למגורים ובתוקף כך הודיעה למושב על הכוונה להפקיע מאות דונמים מחבריו. מדובר בשטחים חקלאיים נרחבים המוחזקים ברשותם מכוח חוזי חכירה עם קק"ל אנגליה כאשר זכויותיהם בחלקות ב' רשומות בלשכת רישום המקרקעין עוד מתקופת המנדט. עוד טרם קבלת דרישות ההשבה הוגשה על ידי המושב וחבריו תביעה להכרה בזכויותיהם ההיסטוריות ובין היתר דרשו פיצויי מוגדל בשל השקעותיהם לאורך שנים וזאת על פי תקדימים שהיו בעבר בהם הם העבירו מקרקעותיהם להרחבת שכונות מגורים. כמו כן טענה האגודה בתביעתה כי קיימת הפליה ביחס למגזר העירוני ביחס לזכויות הניתנות לבעלי המגרשים בשכונות סמוכות של העיר נתניה, שהוקמו על קרקעות האגודה לפני עשרות שנים.

תביעות זכויות היסטוריות קיבוץ
תביעות זכויות היסטוריות מושב

כידוע, מאז "בג"צ הקשת המזרחית" נוהג רמ"י לפצות את חוכרים חקלאיים בסכומים המביאים ידי ביטוי רק את ערך השימוש החקלאי בקרקע. סכום הפיצוי המרבי למטעים בהחלטות הרשות מסתכם בסך מרבי של כ -50,000₪ לדונם (כולל בונוסים על פינוי במועד). התביעה של המושב ו 27 מחבריו לפיצוי מוגדל שהוגשה באמצעות עו"ד גד שטילמן העוסק בדיני אגודות שיתופיות ודיני רשות מקרקעי ישראל נתמכת בחוות דעתו של שמאי המקרקעין משה ברנע, שחישב את שיעור ההשבחות שביצעה האגודה לאורך שנים בלמעלה מ-80% מערך המקרקעין. כדי שלא ליפול למלכודת צמצם עו"ד גד שטילמן את עילות התביעה הקלאסיות הנהוגות בתביעות על זכויות היסטוריות: כתב תביעתו לא כולל כל טענה של "בעלות" בקרקע או "שותפות בקרקע", אלא טענות שמטרתן קביעה הצהרתית, לפיה מגיע לתובעים פיצוי כספי מוגדל בהשבת הקרקע לרשות בעת שינוי ייעודה החקלאי. חשוב להכיר תיק זה כשניגשים אל בנושא תביעות זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים

בהמשך אל תביעות זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים המדינה ביקשה למחוק את התביעה על הסף בהסתמכה על פסה"ד שניתן על ידי בית המשפט העליון ב"פרשת חפציבה" לפני כחצי שנה, בה צמצם בית המשפט העליון את זכותם של המושבים להגשת תביעות לזכויות היסטוריות.

תביעות זכויות היסטוריות מושב – חוק מקרקעין

סכסוכים תביעות זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים – חרף האמירות המפורשות של בית המשפט העליון קבעה שופטת בית המשפט המחוזי רותי שמולביץ כי לא שוכנעה ברלוונטיות טענת קק"ל ורמ"י כי חוק המקרקעין אינו מכיר באפשרות רכישת זכויות קנייניות במקרקעין על דרך השבחתם…. בית המשפט הוסיף וקבע כי הטענות של התובעים שמגיע להם פיצוי מוגדל, וכן הטענה שהתובעים מופלים לרעה ביחס לזכויות של בעלי חלקות מגורים במגזר העירוני, ראויות לבירור משפטי לאחר שהפער בין המגזרים נוצר והעצים בעקבות הרפורמה שביצעה רמ"י בשנים האחרונות, שאפשרה לחוכרים במגזר העירוני להוון את זכותם לבעלות מלאה כמעט ללא תשלום ומאידך חוזי החכירה המוצעים היום לצורך חידוש חכירה משנים את זכויות החקלאים לרעה ומקפחים אותם.

בית המשפט גם דחה את טענת רמ"י כי הסמכות לדון בטענת ההפליה בין המגזר החקלאי למגזר העירוני, נתונה לבג"צ בהישענו על פסקה 34 לפסק הדין ב"פרשת הקשת המזרחית", בה קבע כב' השופט תיאודור אור, כי תביעות פרטניות יש לדון בבית המשפט המחוזי.
כמו כן, דחה בית המשפט את הטענה של התיישנות ושיהוי שנטענה על ידי פרקליטות המדינה. ביהמ"ש קיבל את טענות התובעים שעילת התביעה אינה נסמכת על אירועים שאירעו לפני עשרות שנים, אלא היא תולדה של התנהגות רשות מקרקעי ישראל, אשר באופן הדרגתי ומתמשך ולאורך שנים יצרה מציאות חדשה בה רוקנו זכויותיהם החוזיות של בעלי הנחלות מכל תוכן בהחלטות של מועצת מקרקעי ישראל.

תביעות זכויות ההיסטוריות קיבוצים מושבים
תביעות זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים

כמו כן, דחה בית המשפט את טענת קק"ל ורמ"י לפיה החוזים חדשים שנחתמו על ידי חלק מהחברים בשנת 1995 שינו את זכויותיהם באופן המהווה ויתור על זכויות קודמות. תביעות זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים מושפע מכך שבית המשפט קבע לעניין זה, כי יש לבחון עובדתית את טענת התובעים שלא ניתן היה לנהל מו"מ על תוכן החוזים והם נחתמו בלית ברירה, וכן שמדובר בטענות פרשניות ומשפטיות המחייבות בירור.

עורך דין תביעות זכויות היסטוריות במושב

בכל הקשור אל תביעות זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים  עוה"ד גד שטילמן המייצג את התובעים אומר שהחלטה זו של בית המשפט המחוזי מסייגת את פסק דינו הגורף של כבוד השופט גרוסקופ ב"פרשת חפציבה", בה קבע כי טענות על השקעות בקרקע והפלייה ביחס למגזר העירוני, הינן טענות גנריות ואינן מסוג הטענות הראויות לדיון בתביעות מושבים כנגד רשות מקרקעי ישראל. כמו כן יש בהחלטה זו כדי לצמצם את ההלכה של בית המשפט העליון "בפרשת חפציבה" שם נדחתה התביעה מחמת התיישנות.
לעל ייעוץ בתחום תביעות זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים  ניתן לפנות אל עו"ד שטילמן גד בכל שלב

תביעות זכויות היסטוריות במושב | זכויות ההיסטוריות של הקיבוצים והמושבים | תביעות זכויות היסטוריות בקיבוץ | תביעות זכויות היסטוריות מושב |תביעת זכות היסטורית במושב |  תביעת זכות היסטורית בקיבוץ