• השבחת מקרקעין.
  • שינויי ייעוד.
  • פרויקטים לבניה.
  • הכשרת שימוש חורג ובניה ללא היתר וייצוג בתביעות בנושאים אלו.
  • טיפול בהיטלי השבחה ו- מיסוי מקרקעין.
  • ייעוץ וייצוג בנושא הפקעת מקרקעין וקבלת פיצויים בגין ההפקעה.
  • ייצוג בתביעות ובכתבי אישום בבתי משפט לעניינים מקומיים בנושא תכנון ובניה, שימוש חורג, בניה ללא היתר וכיוצ"ב.
  • ייצוג יזמים ויחידים מול ועדות לתכנון ובניה ולקחש"פ (ועדה לקרקע חקלאית ושטחים פתוחים).
  • טיפול בהסדרת מערכות סולאריות על גגות ו- חוות סולאריות.