זכויות בניה בנחלה

זכויות בניה בנחלה מהם? יש מידע רב בנושא דמי היתר בנחלה ועולות שאלות כגון כמה מטר מותר לבנות בנחלה - מה מותר לבנות על קרקע חקלאית…

להמשך קריאה זכויות בניה בנחלה