פל"ח – פעילות לא חקלאית בנחלה

פעילות לא חקלאית בנחלה ( פל"ח במושבים )פל"ח - פעילות לא חקלאית בנחלההחלטה 1458 - הסדרת שימושים מסחריים בנחלות חקלאיותכעקרון נחלה מיועדת לפעילות חקלאית בלבד. המשבר…

להמשך קריאה פל"ח – פעילות לא חקלאית בנחלה