פרצלציה
פרצלציה לשטח חקלאי בעזרת עורך דין פרצלציה במושבים.

פרצלציה

פרצלציה במשק - מחשבון פרצלציה הוא כללי אך על מנת לדעת האם שווה לבצע פרצלציה בנחלה שלך חשוב לעבור הערכת מצב אצל עו"ד המתמקצע הנושא פרצלציה…

להמשך קריאהפרצלציה

החלטה 1553

החלטה 1553 החלטה 1553 (החלטה 1523 לשעבר) החלטה 979 במספרה המקורי והחל מתחילת 2019 - החלטה 1591 שעברה שינויים קלים במהלך השנים האחרונות. ההחלטה מקנה זכות…

להמשך קריאההחלטה 1553

החלטה 1523

החלטה 1523 החלטה 1523 הינה למעשה החלטה 979 במספרה המקורי שעברה שינויים קלים במהלך השנים האחרונות. ההחלטה מקנה זכות לבעלי נחלה לרכוש זכויות חכירה מהוונות בחלקת…

להמשך קריאההחלטה 1523

הכשרת פל"ח

הכשרת פעילות לא חוקית בנחלה אנו עדים לאחרונה למדיניות של הגברת האכיפה בועדות התכנון והבניה ומינהל מקרקעי ישראל כנגד שימושים שאינם חקלאיים בנחלות. הנכסים לגביהם נערכת…

להמשך קריאההכשרת פל"ח