דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל

דמי שימוש חורג | דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל | דמי שימוש בקרקע התקבלה במועצת מקרקעי ישראל החלטה מס' 1304 שהינה החלטה המתקנת ומבטלת את החלטה 1181,…

להמשך קריאה דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל

חוזה חכירה

חוזה חכירה מנהל פסק הדין התקדימי לפיו ניתן תוקף לחוזה חכירה מול רמ"י גם בלא שנחתם חוזה חכירה בשנות ה-60 נתנה רמ"י הסכמתה להחכיר שטח של…

להמשך קריאה חוזה חכירה

דמי היוון במושבים

דמי היוון במושבים | דמי היוון בקיבוצים | דמי היוון למינהל מקרקעי ישראל המינהל מספסר - "עושק כבשת הרש" המינהל אחראי להאמרת מחירי הקרקע במושבים ובקיבוצים…

להמשך קריאה דמי היוון במושבים