היטל השבחה בנחלות

היטל השבחה בנחלות – רקע היטל השבחה משולם בגין תכניות מתאר שהשביחו את הנכס והוא משולם לוועדה המקומית לתכנון ובניה. ההיטל מוסדר בתוספת השלישית של חוק…

להמשך קריאה היטל השבחה בנחלות

פל"ח – היטל השבחה

היטל השבחה בגין פל"ח – רק בעת בניה גביית היטל ההשבחה בגין שימושי פל"ח עת מכירת נחלות ראוי שיעבור מן העולם עת נמכרת נחלה, גובה הוועדה…

להמשך קריאה פל"ח – היטל השבחה