"הבן הממשיך" חייב בפיצויי אחיו היורשים

בן ממשיך פיצוי אחים
"במקרה ו"הבן הממשיך" אינו יכול לעמוד בחובתו לפיצויי אחיו על פי חלקם היחסי בעיזבון, ממילא ניתן, בהליכי הוצאה לפועל, לרדת לנכסיו ולממש במכירה כפויה את נחלת ההורים על מנת לפרוע את החוב של "הבן הממשיך" לאחיו."

בשנים האחרונות, עם עליית שוויין של נחלות במושבים, התרבו הסכסוכים בין יורשים המתנהלים בבתי המשפט בקשר לזכותו של "הבן הממשיך" להיות יורש יחיד של נחלת ההורים.

בהרבה מקרים של בן ממשיך במושב הבעייתיות בנושא זה מקורה במדיניות מינהל מקרקעי ישראל שלא לאפשר פיצולן של נחלות בין ביורשים מתוך הנחה אנרכוניסטית שנחלה הינה יחידה חקלאית כלכלית שפיצולה עלול לפגוע בקיומה החקלאי.

ניסיון של ההורים להסדיר בנוסחאות מורכבות בצוואותיהם את חלוקת עזבונם בין ילדיהם על מנת ליצור שויון עלולות להכשל נוכח הלכות הקיימות היום הקובעות כי זכויות "בר רשות" בנחלה אינן ניתנות להורשה בצוואה וכי הוראות החוזה שבין מינהל מקרקעי ישראל לחוכרים או לגורמים המיישבים (סוכנות יהודית, קרן קיימת לישראל, "החוזה המשולש", וחזה תלת שנתי של המינהל והאגודה) גוברים על הוראות הצוואה.

יחד עם זאת, ההלכה המתגבשת לאחרונה בבתי המשפט מחייבת את "הבן הממשיך", כזוכה יחיד בנחלת הוריו, לפצות את יתר אחיו – היורשים על פי דין – ביתרת שווי חלקם בעיזבון ההורים (תמ"ש 25620/01 שמואל נ' סוקול).

בן ממשיך פיצוי אחים

הלכות אלה יוצרות איזון בחלוקת העיזבון ומטילות על "הבן הממשיך" חבות כספית כבדה המטילה בספק את הכדאיות בניהול מאבק משפטי על הזכות להרשם כבעל הזכויות בנחלה; שכן, במקרה ו"הבן הממשיך" אינו יכול לעמוד בחובתו לפיצויי אחיו על פי חלקם היחסי בעיזבון, ממילא ניתן, בהליכי הוצאה לפועל, לרדת לנכסיו ולממש במכירה כפויה את נחלת ההורים על מנת לפרוע את החוב של "הבן הממשיך" לאחיו.

עורכי דין לדיני ירושה בן ממשיך | בן ממשיך פיצוי אחים | עו"ד בן ממשיך