השפעה בלתי הוגנת ירושה ומה ניתן לעשות? למה חשוב לשים לב בנושא השפעה בלתי הוגנת בירושה ואיך להתמודד כאשר עולה חשד כי סובלים ממצב של ירושה השפעה בלתי הוגנת – מידע והרחבה בכל הקשור אל השפעה בלתי הוגנת ירושה צוואות, והקשיים בדרך.

השפעה בלתי הוגנת ירושה

השפעה בלתי הוגנת ירושה
השפעה בלתי הוגנת בירושה

"השפעה בלתי הוגנת" המביאה להורשת נחלה לילד אחד

בן ממשיך בנחלה – רבים מהיורשים "המקופחים" המגיעים למשרדנו טוענים שההורים ערכו את צוואתם בשל תלות בבן היורש את הנחלה, או מחמת לחץ שהופעל על ידו והם מבקשים לבטל את הצוואה בטענה המכונה בשפה המשפטית – "השפעה בלתי הוגנת". אלא שגם כאשר טענת היורשים "המקופחים" על קיומה של השפעה שכזו נכונה, קיים קושי להגיע לרמת ההוכחה הנדרשת בבימ"ש לביטול הצוואה ונדרשת הבנה מעמיקה ומומחיות על מנת "להרים את נטל ההוכחה."

"השפעה" של יורש נחלה על הוריו בכתיבת צוואתם שנעשתה ללא לחץ, איומים וללא ניצול חולשתם ותלותם בבן היורש, לא תביא בהכרח לביטולה של הצוואה. על מנת לבטל את הצוואה צריך להוכיח ש"ההשפעה" היתה "בלתי הוגנת", במובן זה שהיתה פגיעה ברצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

הוכחה שכזו היורדת לצפונות ליבו של בעל נחלה שהלך לעולמו בעייתית. על כן, מי שמבקש לבטל צוואה המתייחסת להורשת נחלה בשל השפעה של אחיו על הוריו בכתיבת הצוואה, צריך להוכיח שלולא ההשפעה הבלתי הוגנת לא היו ההורים כותבים את צוואתם כפי שכתבו ולא היו מורישם את הנחלה לאותו הבן. על אחיו של "הבן הממשיך" המבקשים לבטל את הצוואה להוכיח שהתלות בבן היורש יצרה אי הגינות וחוסר איזון בין רצונם האמיתי של ההורים בעלי הנחלה לחלק את רכושם בין כל ילדיהם בשוויון, לבין חששם של ההורים המצווים בצוואתם את הנחלה, שמא כתיבת הצוואה באופן שוויוני תביא את הבן, בו הם תלויים כלכלית, בריאותית וסיעודית, להפסיק את הסיוע אותו הם מקבלים ממנו.

השפעה בלתי הוגנת בירושה – בתי המשפט

 ירושה בהשפעה בלתי הוגנת
ירושה השפעה בלתי הוגנת

בתי המשפט לא יטו בקלות לבטל צואה להורשת נחלה שנערכה לטובת בן, שהוריו היו תלויים בו; שכן, יתכן שההורה הרגיש צורך להטיב עם מי שטיפל בו בעת היותו חולה ובמצב נפשי ופיזי מעורער ואין במצב האמור בהכרח כדי להצביע על ירושה השפעה בלתי הוגנת וכיוצא בזה.

עורך דין שטילמן, אגודה שימוש חורג ונחלות –  היכן עובר הגבול בין "השפעה בלתי הוגנת" ובין ציווי אותנטי?
קו הגבול בין הכרת תודה לאותו הבן כפי שבאה לידי ביטוי בהוראות הצוואה לבין "השפעה בלתי הוגנת", הינו דק ביותר. החלטה היכן עובר אותו קו תלויה באופן מצטבר בהוכחה של גורמים רבים: גיל המצווה, מצב בריאותו, קרבה פיזית ליורש, יכולת המצווה להיוועץ עם אחרים, נסיבות עריכת הצוואה, קיומו של לחץ אישי או מילולי, מעורבות בעריכת הצוואה על ידי היורש, היעדר היגיון לשינויים שנערכו לטובת הבן היורש בצוואה האחרונה בה נקבע יורש הנחלה ביחס לצוואות קודמות, או ביחס להתבטאויות קודמות ותלות ממשית לאורך זמן.

לכל אלה יש להוסיף את רמת כושרו של המנוח להבין את משמעות צוואתו, הוכחה שיש לספקה באמצעות חוות דעת רופא מומחה הבודק את התיק הרפואי או רופא מומחה שבחן את כושרו המנטלי של המנוח בסמוך לעריכת צוואתו.

ירושה השפעה בלתי הוגנת לאורך שנים

השפעה בלתי הוגנת בירושה
השפעה בלתי הוגנת ירושה

ירושה השפעה בלתי הוגנת ומתוכננת. לעיתים קורה שאחד מהילדים מתכנן לאורך שנים את צעדיו: בונה ביתו בנחלה, מסייע להורים מתוך כוונה עתידית להיות "הזוכה", ממדר את אחיו מהוריו ומטיפול בהם, משתלט בהדרגה על נכסיהם ועל חשבון הבנק שלהם, שולט במטפל הסיעודי או הופך להיות המטפל בעצמו. אחיו, חושפים את כוונותיו מאוחר מידי, הם באים לבקש מההורים שוויון, אולם מצטיירים בעייני ההורים כחמדנים.

סירוב מפורש או מכל לא מצד ההורים יוצר כעסים, מתח, נתק, והסלמה המגדילה את הקרע בין ההורים ליתר הילדים. בנסיבות שכאלה בהם קיים נתק או סכסוך עלול השופט הדן בתיק להגיע למסקנה שהרצון האמיתי של ההורים בעלי הנחלה היה שלא לתת מרכושם למי מילדיהם המסוכסכים עימם והצוואה לא תבוטל בשל "השפעה בלתי הוגנת".

על כן הנני ממליץ למי החושש מקיפח לנהוג בתבונה; לא להיגרר להסלמת היחסים עם ההורים, לשמור עימם קשר חם ולהשאיר גשרים פתוחים להידברות גם עם האח המבקש לקבל את מלוא הזכויות לעצמו, וכמובן הנכם מוזמנים  להתייעץ עם משרדנו המתמחה בתחום הורשת המשק החקלאי. לנושא – פיצול נחלה

השפעה בלתי הוגנת ירושה | השפעה בלתי הוגנת בירושה | ירושה השפעה בלתי הוגנת