פיצול נחלה במושבים | פיצול נחלה 2019 / 2020

פיצול נחלה – פיצול מגרש מנחלה

פיצול נחלה במושב
פיצול נחלה במושבים

נחלה, על פי עקרונות רשות מקרקעי ישראל, אינה ניתנת לפיצול אולם ניתן לפצל מגרש/ים מנחלה. תפיסת העולם של רמ"י שהנחלה אמורה לשמש לפרנסתה של משפחה אחת מעיבוד חקלאי של שטחי הנחלה. מאחר ופיצולה של הנחלה עלול להקשות על הפרנסה מחקלאות נאסרה פיצולה. תפיסת עולם זו שמקורה בשנות ה – 20 של המאה הקודמת אינה מתאימה למציאות הכלכלית של שנות ה – 2000, אולם למרבה הפלא, המדינה ובעקבותיה בתי המשפט, נאחזים ב"עיקרון שלמות הנחלה" עד היום.

יחד עם זאת, הפרדה של מגרש לבית מגורים מתוך הנחלה מותרת. הפרדה שכזו מכונה בטעות "פיצול נחלה" אולם היא למעשה "פיצול של מגרש מנחלה".

פיצול נחלה במושבים לבניית בית מגורים

פיצול מגרש לבניית בית מגורים אושר על ידי רשות מקרקעי ישראל כבר בשנת 1999 בהוראת האגף החקלאי מס' 62. הוראה זו בתוקף עד היום והיא קובעת כי בעל נחלה יכול להפריד בתכנית מתאר מגרש בשטח של חצי דונם מנחלתו. הזכויות במגרש יוענקו למי שבעל הנחלה יורה כנגד תשלום היוון בשיעור 91% מערך המגרש בשוק החופשי.

פיצול מגרש מנחלה

מבחינה כלכלית "פיצול מגרש מנחלה" לפי הוראת אגף 62 מחייב את בעל הנחלה לרכוש את המגרש השייך לו במחיר השווה למחירו של המגרש בשוק חופשי. מדובר בתוצאה לא כלכלית ועל כן מעטים המקרים בהם נעשה שימוש בהוראה זו עד היום.

בהחלטה 979 של רשות מקרקעי ישראל (שמספרה היום הינו 1523), קבעה רשות מקרקעי ישראל שניתן לבצע פיצול של מגרש מנחלה כנגד תשלום בסך השווה לשליש משווי המגרש בשוק החופשי. ההחלטה אינה מגבילה את מספר הפיצולים ולכאורה מי שמשלם "דמי רכישה" לפי החלטה 1523 יכול, מבחינת רשות מקרקעי ישראל, לפצל יותר ממגרש אחד מחלקת המגורים של נחלתו. המגבלה בדבר מספר הפיצולים תלויה במספר היחידות שתכנית המתאר מאפשרת לבנות בנחלות שבאותו יישוב, כשלעולם חובה להשאיר בית אחד לבעל הנחלה עם יתרת השטח החקלאי והחברות באגודה.

פיצול מגרשים מנחלה (פיצול נחלות)

פיצול נחלה במושב 2020
פיצול נחלה במושב של יחידות מגורים ומגרשים

נהוג לסדיר את הפיצול מבחינה תכנונית בתכנית מתאר "נקודתית" החלה על שטח חלקה א' של הנחלה בלבד. הליכי התכנון שהיו מקובלים עד לאחרונה חייבו גם את אישור הועדות המחוזיות ועל כן הליכי התכנון לפיצול המגרש ארכו מספר שנים.

שטח המגרש שניתן לפצל תלוי במיקום המושב בארץ והוא נגזר מהוראות לוח 1 של בתמ"א 35. כך, לדוגמה, במרכז הארץ גודל המגרש המקסימלי עומד על כ-330 מ"ר. יחד עם זאת כשמפצלים בית מגורים בנוי יש להתחשב ב"קווי הבניין", היינו במרחקי המינימום בין קירות הבית לגבולות המגרש כפי שהם קבועים בתכנית המתאר של אותו יישוב. פיצול בית קיים, מביא בדרך כלל לתוצאה ששטח המגרש המפוצל גדול לעיתים גם מחצי דונם.

ישנם ישובים רבים המכינים תכניות מתאר המאפשרות לכל בעלי הנחלות לבצע פיצולים של יחידות מגורים ומגרשים באופן שמיתר את הצורך בהכנת תכנית נקודתית על ידי בעל הנחלה בעצמו ועל חשבונו.

פיצול מגרש של נחלה – "המודל" האחרון שאושר

"המודל" האחרון שאושר למושב "כפר חיים" לפיצול מגרשים מנחלה מאפשר פיצול מנחלה באמצעות תצ"ר במקום תכנית מתאר "נקודתית" (תב"ע נקודתית). המודל הומצא על יד עוה"ד גד שטילמן ומתכנן הערים אילן אייזן והוא אומץ בתקנונים של המושבים ברחבי הארץ.

פיצול נחלה במושב 2020

פיצול נחלה במשק חקלאי | פיצול מגרש מנחלה | עורך דין לפיצול נחלה | פיצול נחלה עלות | פיצול נחלה במושבים

עורך דין פיצול נחלה 2020

פיצול נחלה מנהל מקרקעי ישראל 2020 | פיצול מגרשים מנחלה | פיצול נחלות | פיצולי נחלה 2020