פיצול נחלה מנהל מקרקעי ישראל הוא נושא מורכב שעל העו"ד המתעסק בפיצול זה להכיר באופן יסודי ומעמיק. עלות פיצול מגרש היא עניין שיש לטפל בו במקצועיות מוחלטת תוך ניסיון עשיר והכרת החוקים והתקנות ללא יוצא מן הכלל. תפעול לא נכון שח פיצול מחלות במושבים יכול לגרום נזק רב ולשנות את מאזן פיצול נחלה עלות ותועלת. עלות פיצול מגרש מטרידה לא מעט אנשים ובצדק, בניהול מיסוי לא נכון ובידיים שאינם מנוסות יכול למצוא עצמו בעל נחלה ללא רווח כלל. פיצול נחלה עלות מיסוי וניהול נכון יעשה את כל ההבדל בין מצב של רווח והפסד.

פיצול נחלה – פיצול מגרש מנחלה

פיצול נחלה במושב
פיצול נחלה במושבים

פיצול נחלה מינהל מקרקעי ישראל, על פי עקרונות רשות מקרקעי ישראל, אינה ניתנת לפיצול אולם ניתן לפצל מגרש/ים מנחלה. תפיסת העולם של רמ"י שהנחלה אמורה לשמש לפרנסתה של משפחה אחת מעיבוד חקלאי של שטחי הנחלה. מאחר ופיצולה של הנחלה עלול להקשות על הפרנסה מחקלאות נאסרה פיצולה. תפיסת עולם זו שמקורה בשנות ה – 20 של המאה הקודמת אינה מתאימה למציאות הכלכלית של שנות ה – 2000, אולם למרבה הפלא, המדינה ובעקבותיה בתי המשפט, נאחזים ב"עיקרון שלמות הנחלה" עד היום.

יחד עם זאת, הפרדה של מגרש לבית מגורים מתוך הנחלה מותרת. הפרדה שכזו מכונה בטעות "פיצול נחלה" אולם היא למעשה "פיצול של מגרש מנחלה".

פיצול נחלה במושבים לבניית בית מגורים

פיצול נחלות במושבים – פיצול מגרש לבניית בית מגורים אושר על ידי רשות מקרקעי ישראל כבר בשנת 1999 בהוראת האגף החקלאי מס' 62. הוראה זו בתוקף עד היום והיא קובעת כי בעל נחלה יכול להפריד בתכנית מתאר מגרש בשטח של חצי דונם מנחלתו. הזכויות במגרש יוענקו למי שבעל הנחלה יורה כנגד תשלום היוון בשיעור 91% מערך המגרש בשוק החופשי.

עלות פיצול מגרש מנחלה – פיצול נחלה מינהל מקרקעי ישראל

עלות פיצול מגרש – מבחינה כלכלית "פיצול מגרש מנחלה" לפי הוראת אגף 62 מחייב את בעל הנחלה לרכוש את המגרש השייך לו במחיר השווה למחירו של המגרש בשוק חופשי. מדובר בתוצאה לא כלכלית ועל כן מעטים המקרים בהם נעשה שימוש בהוראה זו עד היום.

עלות פיצול מגרש בהחלטה 979 של רשות מקרקעי ישראל (שמספרה היום הינו 1523), קבעה רשות מקרקעי ישראל שניתן לבצע פיצול של מגרש מנחלה כנגד תשלום בסך השווה לשליש משווי המגרש בשוק החופשי. ההחלטה אינה מגבילה את מספר הפיצולים ולכאורה מי שמשלם "דמי רכישה" לפי החלטה 1523 יכול, מבחינת רשות מקרקעי ישראל, לפצל יותר ממגרש אחד מחלקת המגורים של נחלתו. המגבלה בדבר מספר הפיצולים תלויה במספר היחידות שתכנית המתאר מאפשרת לבנות בנחלות שבאותו יישוב, כשלעולם חובה להשאיר בית אחד לבעל הנחלה עם יתרת השטח החקלאי והחברות באגודה. עלות פיצול מגרש משתנה בהתאם למספר גורמים באותו השטח אך חובה להכיר לעומק את נושא פיצול נחלה עלות ומיסוי וספציפית לנחלה שלך.

פיצול מגרשים מנחלה ( פיצול נחלות במושבים )

פיצול נחלה במושב 2023
פיצול נחלה במושב של יחידות מגורים ומגרשים

פיצול נחלה מינהל מקרקעי ישראל – נהוג לסדיר את הפיצול מבחינה תכנונית בתכנית מתאר "נקודתית" החלה על שטח חלקה א' של הנחלה בלבד. הליכי התכנון שהיו מקובלים עד לאחרונה חייבו גם את אישור הועדות המחוזיות ועל כן הליכי התכנון לפיצול המגרש ארכו מספר שנים.

בכל הקשור אל פיצול נחלות במושבים שטח המגרש שניתן לפצל תלוי במיקום המושב בארץ והוא נגזר מהוראות לוח 1 של בתמ"א 35. כך, לדוגמה, במרכז הארץ גודל המגרש המקסימלי עומד על כ-330 מ"ר. יחד עם זאת כשמפצלים בית מגורים בנוי יש להתחשב ב"קווי הבניין", היינו במרחקי המינימום בין קירות הבית לגבולות המגרש כפי שהם קבועים בתכנית המתאר של אותו יישוב. פיצול בית קיים, מביא בדרך כלל לתוצאה ששטח המגרש המפוצל גדול לעיתים גם מחצי דונם.

ישנם ישובים רבים המכינים תכניות מתאר המאפשרות לכל בעלי הנחלות לבצע פיצולים של יחידות מגורים ומגרשים באופן שמיתר את הצורך בהכנת תכנית נקודתית על ידי בעל הנחלה בעצמו ועל חשבונו. פיצול נחלה עלות ומידע נוסף בהתאם למיקום הנחלה

פיצול מגרש של נחלה – "המודל" האחרון שאושר

"המודל" האחרון שאושר למושב "כפר חיים" לפיצול מגרשים מנחלה מאפשר פיצול מנחלה באמצעות תצ"ר במקום תכנית מתאר "נקודתית" (תב"ע נקודתית). המודל הומצא על יד עוה"ד גד שטילמן ומתכנן הערים אילן אייזן והוא אומץ בתקנונים של המושבים ברחבי הארץ.

פיצול נחלה במושב 2024

עלות פיצול מגרש
פיצול נחלה מינהל מקרקעי ישראל

למידע נוסף בכל הקשור אל פיצול נחלות במושבים ניתן לפנות אלינו בכל שלב בדרך, מומלץ לקבל תמונת מצב לפני התחלת עסקת מכר ולהעזר בליווי צמוד בכל הקשור אל נושא פיצול נחלות במושבים

האופציה האפשרית כיום בנושא ההחלטות של רשות מקרקעי ישראל (בעבר הייתה החלטה 1523) להפריד על ידי הפקעת מגרש מתוך מגרש חלקת המגורים, אפשרה שינוי מהותי במושבים ונתנה את האפשרות להפוך חלק מהנחלה למגרש נפרד שניתן לממשו ועדיין להשאיר את הזכויות בנחלה לבעליה ואת הזכויות לחלק אותה בין צאצאי בעלי הנכסים, בן ממשיך וכדומה.

תנאי הבסיס על מנת לאפשר פיצול של מגרש מתוך חלקת המגורים הואשעל בעל הזכויות להצטרף להסדר מה שיתן את האפשרות לחתימה על הסכם חכירה למגורים במגרש שחולק והופרד משאר הנחלה בצירוף של הזכות לבניה. אפשרי להגיש בקשה עם תכנית מגרש לפיצול מתוך הקרקע לחלקת המגורים על מנת לקבל את אישור המינהל טרם הצטרף של המתיישב להסדר אך יש להכיר כי התממשות התכנית תהיה בכפוףובתנאי להצטרפות אל ההסד

המחזיק בנחלה, או בעל הזכות בנחלה (במסגרת של הסכם המשבצת) יכול להגיש אל מקרקעי ישראל מחלקה החקלאית בקשה כי ברצונו לקחת חלק בהסדר החדש ולבקשה זו יש לצרף טופס חתום ממתיישב ומהאגודה של בקשה כולל תשריט חלקת המגורים בחלקה א, כמו כן אישור מטעם האגודה, רישום זכויות והתחייבות האגודה בהתאם לתמא שלושים וחמש (עמדיה במסכת יחידות הדיור). הבקשה תהיה מותנת ברישוום ספר רשם מקרקעין של חלקה א ותשלום חלקת המגורים לבניה, הסדר של שימוש לא מוסדר בנחלה, מגורים של החוכר בנחלה.

קניית נחלה ומכר איך יודעים האם משתלם כלכלית? יש לתהות על כך ובצדק וחשוב לבדוק זאת לעומק.  חשוב לפני שנכנסים לתהליך בנושא לברר מהי עלות הפרצלציה וכך לבדוק האם יש הצדקה כלכלית למהלך שכזה. יש להכיר את המיסוי לפרטי פרטים ולהתייעץ עם עורך דין המתמקצע במיוחד בזה ובעל המיומנות הנדרשת לכך. חלק מהתשלומים יכללו  היטל השבה לוועדה לתכנון ובניה,  תשלום לרמ"י עבור דמי ההיוון של המגרש  ומס הרכישה

עורך דין פיצול נחלה 2024

פיצול נחלה מינהל מקרקעי ישראל
עלות פיצול מגרש

פיצול נחלה מנהל מקרקעי ישראל 2024 | פיצול מגרשים מנחלה | פיצול נחלות | פיצולי נחלה 2023 | פיצול נחלה מינהל מקרקעי ישראל | עלות פיצול מגרש | פיצול נחלה עלות | פיצול נחלות במושבים |פיצול נחלה במושבים | פיצול נחלה 2023 / 2023 | פיצול נחלה במשק חקלאי | פיצול מגרש מנחלה | עורך דין לפיצול נחלה | פיצול נחלה עלות | פיצול נחלה במושבים