פיצוי לפי 197 | סעיף 197 לחוק התכנון והבניה | תמ"מ 6 | ועדה מקומית שומרון

תביעה על סך 1,200,000,000 ₪ הוגשה לועדה המקומית שומרון בגין תמ"א 35

425 חקלאים, אגודות שיתופיות ובעלי חלקות חקלאיות שבתחום שיפוט הועדה המקומית לתכנון ובניה – "שומרון" הגישו באמצעות עו"ד תכנון ובניה גד שטילמן תביעה בגין ירידת ערך של המקרקעין שבבעלותם הנובעת מהוראות תוכנית מתאר ארצית – תמ"א 35. על פי חוות השמאי ארז כהן ממשרד שמאים קציר פרידמן ברק ושות' נזקם של התובעים מסתכם בסך של מליארד ומאתיים מליון ₪.

לטענת התובעים, הנזק הנגרם לשווי המקרקעין מתמ"א 35 נובע גם מתוכנית מתאר מחוזית – "תמ"מ 6" ותיקון 5/6 לתמ"מ המוכנה: "סובב בקעת הנדיב".

תמ"מ 6 ייעדה את רוב הקרקעות החקלאיות שבתחום היישובים בנימינה, פרדס-חנה, גבעת עדה וזכרון יעקב ליעודים חקלאיים תחת הגדרות של: " שטח פתוח / חקלאי מוגן", "שטח חקלאי / נוף כפרי פתוח" ו- "רצועת נחל וסביבתו". יעודי קרקע אלו הטילו מגבלות רבות על ניצול הקרקע למטרות חקלאיות ומניעת פיתוח עתידי. תוכנית "סובב בקעת הנדיב" הוסיף שכבות נוספות של מגבלות תכנוניות המצטרפות זו על גבי זו, כגון: "מסדרונות אקולוגיים" ו- "שטח חקלאי שמור".

תוכניות החדשות מתהדרות במטרה הנעלה של "שמירה על המורשת החקלאית" אולם לטענת התובעים מילים אלה ריקות מתוכן; המגבלות החדשות מדכאות כל אפשרות לפיתוח חקלאי מודרני וכפועל יוצא מכך הם יאלצו לנטוש את המשך העיבוד החקלאי מחמת חוסר כדאיות כלכלית בהמשך העיבוד.

עד היום לא התקבלה כל החלטה בהתנגדויות שהוגשו, על אף שחלפו למעלה מארבע וחצי שנים מיום הגשת ההתנגדויות לתמ"מ. בין לבין, אושרה תמ"א 35 אשר מסמנת, בדומה לתמ"מ 6 ו- 6/5, את רוב הקרקעות הנדונות במרקמים המיועדים לשימור.

בעוד שעל פי התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, מותר לעשות כל שימוש חקלאי בשטחים החקלאיים, לרבות בניית מבנים המשרתים את היעוד החקלאי, כגון: חממות, בתי רשת, בתי צמיחה, סככות למיון ואריזה, וכו'. התוכניות המתאר החדשות מונעות כל אפשרות לבניית מבנים חקלאיים לרבות חממות ובתי צמיחה. כמו כן הן מאיינות לחלוטין את זכויות הבניה למגורים הקיימות בתוכניות שבתוקף.

המשמעות של הטלת ההגבלות הנ"ל על החקלאות, הינה פגיעה ביכולת של התובעים כחקלאים בחבל ארץ זה לעשות שימוש בחלקות לפרנסתם, פגיעה ביכולתם "להתחרות" עם חקלאיים אחרים באזורים אחרים של הארץ, עצירת ההתפתחות הטכנולוגית, מניעת התייעלות והגבלה על גידולים חקלאיים "מודרניים" ו- "אינטנסיביים". כל אלה יובילו כאמור לקריסת החקלאות באזור!!
עוד נטען בתביעה כי הקרקעות החקלאיות שבתחום המושבות זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה ופרדס חנה כרכור היו בעלות פוטנציאל לשינוי יעוד ושווין נסחר בעבר בערכי שווי העולים על שווי "קרקע חקלאית טהורה". על פי חוות הדעת השמאית, שווי הקרקעות החקלאיות נע בעבר בגבולות שבין 10,000$ – 50,000$ לדונם, ובממוצע שווי של 30,000$ לדונם. כתוצאה מפרסום תמ"מ 6 ואישור תמ"א 35 צפוי שווין ירד לשווי שבגבולות 5,000$ – 10,000$ לדונם.

לאור האמור לעיל, קובע השמאי ארז כהן כי סה"כ ירידת הערך של הקרקעות נאמדת בסכום של כ- 300,000,000 $ שהםכ- 1,200,000,000 ₪ (מיליארד ומאתיים מליון שקלים חדשים).

הערה: על החלטות הועדות המקומיות לדחיית התביעה הוגש ערר שטרם הוכרע. ראה כתבה נוספת בעניין תכנון ובניה, מאי 2018.