הורשת מכסות חלב וכיצד ניתן לבצע הורשת מכסות ביצים בצוואה ? האם נהוג לעשות הורשת מכסות חלב בצוואה ואיך מתמודדים עם הורשה של נחלה מכסות חלב וביצים ירושה ומה שחשוב לדעת בנושא.

הורשת מכסות חלב – הורשת מכסות ביצים בצוואה

הורשת מכסות חלב
הורשת מכסות חלב וביצים בצוואה

הורשת נחלה מכסות חלב ומכסות ביצים בצוואה

הורשת מכסות חלב – הורים המבקשים להוריש את נחלתם לבנם ובכוונתם להוריש לו גם את מכסות הביצים והחלב חייבים להתייחס בצוואתם למכסות באופן מפורש. מסקנה זו מתחייבת מסדרה של פסקי דין בה נקבע כי מכסות ביצים ומכסות חלב אינן חלק אינטגרלי לנחלה, ומאחר וניתן להפריד את המכסות מהנחלה ולממשם בנפרד, אין הם בהכרח עוברים ביחד עם הנחלה ליורש שנקבע בצוואה כיורש הנחלה והם יועברו בדרך של מכר וחלוקת התמורה לכל היורשים לפי צו ירושה או לפי סעיף כללי בצוואה המתייחס לחלוקת נכסים כלליים.

בתי המשפט נימקו את החלטתם בדבר ירושת הנחלה בנושא זה בכך שעל מכסות החלב, הביצים, הפרות לא חלים כללי רשות מקרקעי ישראל המגבילים את העברת הנחלה ליורש אחד בלבד, ומאחר והמכסות והפרות הינן יחידות עצמאיות הניתנות להפרדה מהמשק ומהוות זכות כלכלית בעלת מעמד עצמאי ונפרד מהמשק, יכולים ההורים להורות בצוואתם למי יוענקו ובהיעדר הוראה מפורשת בצוואה, או בהיעדר צוואה, המכסות הן חלק מהעיזבון ויחולקו לכלל היורשים.

על הלכה זו חזר בית המשפט לענייני משפחה לאחרונה; עובדות המקרה היו כדלקמן: בני זוג התגרשו לפני שנים רבות, בהסכם הגירושין סוכם כי הבעל, שעזב את הנחלה בעת הגרושים, יוכל לחזור לגור בנחלה עם פטירת גרושתו. בפטירתה "בטרם עת" הותירה המנוחה צוואה בה הורישה את כל רכושה לשלושת ילדיה בחלקים שווים. הגרוש טען בבית המשפט כי מעולם לא ויתר על זכויותיו בנחלה וכי הנחלה על כל הקיים בה שייכת לו לאחר פטירת גרושתו. מנגד טענו ילדי המנוחה (שהינם גם ילדיו) באמצעות משרדנו – גד שטילמן משרד עורכי דין, כי על פי נוסח הסכם הגרושין, לאביהם זכות מגורים בלבד בנחלה ואילו כל יתר הזכויות לרבות מכסות החלב והפרות יוענק להם מכח הצוואה. למידע על – השפעה בלתי הוגנת

הורשת מכסות חלב בצוואה

הורשת מכסות ביצים צוואה
הורשת מכסות ביצים

כב' בית המשפט קיבל את כל טענות הילדים וקבע כי על אף שברישומי רמ"י נותר הגרוש רשום כבעל מחצית הזכויות בנחלה, זכות זו הינה "פורמאלית" בלבד הואיל וכוונת הצדדים בהסכם הגרושים הייתה לאפשר לאב  הגרוש לחזור לגור בנחלה, זאת ותו לא! ואילו כל מכסות החלב והפרות וכל אמצעי היצור היו ונשארו של המנוחה  ומכח צוואתה יעברו לילדיה.

לכל נושא יש את הפרטים שיש להכיר לעומקם על מנת להגיע אל מיצוי זכויות. בין אם מדובר על פיצול נחלה או בכל הקשור אל הורשת מכסות חלב בצוואה, ירושה מכסות ביצים בצוואה וכדומה, חשוב להיות בקיא בחוקים ובתקנות.  נכון הדבר כי בעניין זה יידרשו היורשים לעבור משוכה נוספת של וועדת המכסות של מועצת החלב או של מועצת הלול. ענפי ייצור החלב והביצים בישראל הינן ענפי משק מתוכנן המוסדר בחוק. וועדות המכסות הן בעלות הסמכות הבלעדית לקבוע את השיוך של מכסות החלב והביצים בהתאם לקריטריונים הקיימים בחוק הכוללים בים היתר גם זכויות בנחלה. כך שלכאורה קיימת סתירה בנושא הורשת מכסות חלב בצוואה בין כוונת המחוקק להעניק את המכסות רק למי שיש לו נחלה ומנגד החלטות בתי המשפט על חלוקת המכסות בים כלל היורשים ולא למי שמקבל את הנחלה. אולם קל להתגבר על סתירה זו במכר  של המכסה למרבה במחיר במסגרת הפיקוח הרגולטורי.

כך לדוגמה, בקשר למכסת החלב נקבע בתקנות ובחוק תכנון משק החלב כללים החלים עם פטירתו של יצרן, ולפיהן ועדת המכסות תעביר את המכסה השנתית של המנוח לממשיך במשק ובלבד שוועדת המכסות השתכנעה כי מתקיימים בו מספר תנאים, כגון; שהינו בעל מקנה, המקנה נמצא במשקו וכן שהיורש מתגורר בישוב שבו נמצא המקנה דרך קבע.

נחלה מכסות חלב וביצים ירושה

הורשת מכסות ביצים בצוואה
הורשת מכסות חלב בצוואה
בן ממשיך במשק חקלאי – המצב החוקי הקיים גורם לסכסוכים רבים בין יורשים. אנו וממליצים להתייחס למכסה באופן ברור בצוואה וליתן הוראות מי היורש המתאים לרשום על שמו את המכסה בהתאם לתקנות. כך, גם בכל הקשור למקנה – הפרות, הרי שעל פי הדין הן מהוות נכס מיטלטלין לכל דבר ועניין ולכאורה לא אמור להיות קושי לחלקם בין כלל היורשים, אלא שגם כאן, הואיל והמכסה תירשם מכוח התקנות רק על שם בעל המקנה, הרי שייאלצו היורשים לרשום את המקנה רק על שם אחד מהם.

אי הסדרת הירושה בצוואה באופן מסודר יגרור את היורשים להליכי משפט מורכבים בינם לבין עצמם סביב סוגיית המשק ומה הוא כולל, ובנוסף לנהל מאבק משפטי גם מול מועצת החלב או מועצת הלול. בנושאים אלה מתמחה משרדנו ויכול להביא לידי ביטוי נכון את כוונת ההורים בצוואתם. מידע נוסף על מיסוי ניצן להיכנס אל הקישור – מיסוי נחלה

הורשת מכסות חלב | הורשת מכסות ביצים בצוואה | הורשת מכסות חלב בצוואה | נחלה מכסות חלב וביצים ירושה