עו"ד מקרקעין גד שטילמן מסביר – האסיפה הכללית וועד האגודה, המכונה גם "ועד ההנהלה" הינם המוסדות העיקריים של האגודה

ועד אגודה

אייקון ועד האגודה
ועד האגודה

האסיפה הכללית וועד האגודה, המכונה גם "ועד ההנהלה" הינם המוסדות העיקריים של האגודה. האסיפה הכללית היא המוסד העליון והחלטות האסיפה הכללית מחייבות את כל חברי האגודה. ועד האגודה הינו המוסד באמצעותו מנהלת האגודה את כל פעילותה והוא כפוף להחלטות של האסיפה הכללית.

חברי ועד ההנהלה נבחרים בד"כ אחת לשנתיים. לחברי הועד קיימת דילמה בהתנהלותם השוטפת בקשר למרחב הסמכות שלהם ועולה הרבה פעמים השאלה: איזה החלטות הועד יכול לקבל ולממש ללא אישור האסיפה הכללית?

עורך דין מקרקעין מומלץ משיב – התשובה המשפטית לשאלה פשוטה: החלטה שפקודת האגודות השיתופיות ותקנותיה קובעת שהן בסמכות האסיפה הכללית – יתקבלו באסיפה הכללית. כל נושא שהפקודה לא קובעת במפורש שיש חובה להביאו לאישור האסיפה הכללית  – ניתן לקבל את ההחלטה בועד האגודה, ולבצע את ההחלטה ללא אישור האסיפה הכללית.

נשמח לספק מידע גם אודות מכר נחלה וכדומה בכתבות באתרנו המספקות מידע לגבי מכר , קנייה, פיצול נחלה וכל הקשור לנושאים אלו.

מקריאת הוראות הפקודה ותקנותיה עולה שהנושאים המחייבים אישור האסיפה הכללית מצומצמים ביותר ועל כן האגודה יכולה להתנהל באופן שוטף במשך שנה ללא כינוס האסיפה הכללית על פי החלטות ועד ההנהלה בלבד. יחד עם זאת, על פי הגיונם של דברים נהוג לכנס את האסיפה הכללית גם בנושאים ובסוגיות שאין הפקודה ותקנותיה קובעות במפורש שיש לקבלן באסיפה הכללית.

הנושאים המחייבים כינוס אסיפה כללית נוגעים לסוגיות הקשורות להתקשרויות חוזיות ארוכות טווח בקשר למקרקעי המשבצת, להתחייבויות בסכומים גבוהים, לפרויקטים שהועד יוזם שעלולים לפגוע בקניין האגודה או בקניין חברי האגודה, ונושאים שאמורים לשנות את אופי האגודה ופעילותה; כך למשל, שינויי יעוד בקרקעות האגודה (שאינו נקודתי) מחייב אישור אסיפה כללית, קבלת החלטות על דרך חלוקת זכויות בנכסי האגודה, בכספים או זכויות אחרות, מחייב כינוס האסיפה הכללית. הגשת תביעה או פשרה בהליך משפטי שיש בהם כדי להשפיע על כלל החברים, מצדיק אישור האסיפה הכללית.

הבחירות לועד האגודה בד"כ הינם אחת לשנתיים. מקובל לקיים את הבחירות באופן חשאי ואישי אולם גם בחירות במסגרת האסיפה הכללית בהרמת יד גלויה חוקית אם כי לא מומלצת.

חברי ועד האגודה בוחרים מתוכם יו"ר. ליו"ר אין סמכויות עודפות אולם בפועל הוא מנהל את ענייני האגודה ועסקיה ביחד עם מזכיר אגודה שהינו, בד"כ עובד שכיר ובהתאמה להחלטות ועד ההנהלה והאסיפה הכללית.

למידע על נושאים נוספים כמו בן ממשיך וסוגיות מקרקעין שונות יש לעיין באתר או להתקשר לשיחת ייעוץ!