קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, מהווה קודקס החלטות מועצה עדכני המחליף את כל החלטות מועצת הרשות מאז ומעולם.
להלן טבלת הפניות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ​​והנה קישור לקובץ ההחלטות

קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל

אייקון קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל
בכתבה הסבר על מהו קובץ החלטות מינהל מקרקעי ישראל ולמה מהלך זה היה מוצרך ואיך משפר את פני הדברים

לפני קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל (עד לא מזמן) היו מפוזרות החלטות הרשות וללא חיבור אחת אל השניה, מה גם שהיה לא מעט ערבוב וקושי למקד את החוקים לנושא הרצוי. באפריל שנה זו ,2019, בוטלו כל החלטות הרשות והן קובצו לאוגדן אחד המהווה סוג של ספר חוקים המתייחס לקרקעות המדינה בלבד. הרבה תוהים האם בכל מקום המדינה היא בעלת הקרקע של המדינה והתשובה היא שמדינת ישראל, בניגוד לרוב המדינות בעולם המערבי, היינה בעלים בפועל של כ – 90% מקרקעות המדינה.

המדינה האזרחים והקרקעות – קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

לנוגעים בדבר קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל – אז מה בעצם מצב השימוש והבעלות של קרקעות בהן משתמשים ועליהן חיים אזרחי המדינה? מערכת היחסים של המדינה עם אזרחיה המחזיקים בקרקע כשוכרים או חוכרים מתנהלת מכוח חוזים הנשלטים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל. מועצת מקרקעי ישראל המורכבת מפקידים ממשלתיים, על אף שאינה מוסד מחוקק סדור היא זו הקובעת את דרך ההתנהלות של המדינה עם אזרחיה בכל הקשור לזכויות בקרקעות המדינה ועל פי הפסיקה שהתפתחה מעמדן של החלטות הינו מעמד של "דין", היינו, מעמד השווה למעמד של חקיקה. נכון הדבר שבית המשפט העליון יכול ואף נוהג לבחון את סבירות ההחלטות אולם בשנים האחרונות נדיר ביותר שבית המשפט ביטל החלטה כלשהיא.

קודקס החלטות רמ"י

קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל מתווה את את המדיניות הקרקע, האגררית, של המדינה ומעצבת במידה ניכרת את עתידה הכלכלי אסטרטגי. כדי שלא רק אנשי המקצוע יוכלו לקרוא ולמצוא את ההחלטות העדכניות בנושאים השונים, וכדי להנגיש את ההחלטות המעודכנות והרלוונטיות ביותר לציבור לטובת יצירת שקיפות, ומניעת הרגשה של יישום שרירותי מול האזרח. החליט משרד האוצר האמון על רשות מקרקעי ישראל בשנת 2015 לייצר קודיפיקציה אשר תתעדכן מתקופה לתקופה ותשמש כלי ראשון לעוסקים בתחום ולציבור הכללי.

אולם הלכה למעשה, למרות ההצלחה של קודקס החלטות רמ"י המאוחד, מי שעומד היום לפניי רכישת נחלה, או מכר נחלה או שברצונו לבצע פרצלציה, הפרדת מגרש מנחלה, אינו יכול להסתפק בלקרוא את קובץ ההחלטות ועדיין, היות ויישום ההחלטות משתנה מנחלה לנחלה, והיות וישנן מספר רב מאוד של החלטות המסדירות מספר רב של מצבים, לדוגמה בנושא פיצול נחלה. נדרש האזרח לשוב ולפנות לבעלי מקצוע שונים כדי לבצע כל פעולה. לדוגמה הסדרת זכויותיו של בן ממשיך בנחלה אינה באה מכוח החלטות הרשות בלבד ויש להחיל את הוראות ההסכם. עם זאת עכשיו לאחר שיש קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל לא ברור איך היה אפשר להתנהל ללא קודקס החלטות רמ"י בעבר, מהלך זה חוסך המון זמן וסיבוכים בכל נושאי מקרקעין.

למה כדאי שיהיה קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל

אייקון קובץ החלטות מינהל מקרקעי ישראל
קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל היינו למעשה קודקס החלטות רשות מקרקעי ישראל
או בשמו הנוסף קודקס החלטות רמ"י. מושגים אלו באים לתאר את איגוד וסדר ההחלטות ביטול כל הישנות והתחלת תשתית מאורגנת ומבוקרת להחלטות המנהל

קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל הכרחי כי למרבה הצער בניגוד למצב הרצוי בו חוק או שינוי בחוק עובר מסכת סדורה של בחינות מקצועיות בועדת חקיקה, בפרסומים והצבעות בכנסת, החלטות הרשות מתקבלות מעת לעת באופן ספורדי וכל שינוי קל בסעיף מסעיפיה של החלטה כלשהיא הביא לשינוי מספרה של אותה החלטה וביטול קודמתה.

פתרון – קובץ החלטות מינהל מקרקעי ישראל

קובץ החלטות מינהל מקרקעי ישראל הוא קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל שאוגד בצורה כזו שיהיה סדר וביקורת. לאורך שנים  לפני איגוד קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל היו מאות החלטות שבוטלו ונולדו, החלטות חדשות דומות ואף זהות כמעט לחלוטין והציבור היה צריך למצוא דרכו בסבך ובעומס ההצטלבויות מספרי ההחלטות, מבלי שהיתה לו יכולת אמיתית להבין איזה מספר של החלטה קשור לאיזה נושא שלגביו הוא מתעניין. מצב זה היה מתיש ומעיק ועל כן נולד הפתרון בתצורת קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל.

המצב לפני קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל

שוב נחדד שהחלטות מועצת רשות מקרקעי ישראל היו מפורסמות ומתקבלות לפי סדר כרונולוגי לפי זמן אך לא באותם נושאים. ואם בוטלה החלטה מסוימת מספרה עדיין היה קיים ולכן היה צורך לבדוק את כל המספרים קדימה ואחורה על מנת להבין מהי ההחלטה העדכנית ביותר ומה כבר לא רלוונטי בנושא.

על מנת לעשות סדר קובצו כל ההחלטות שבתוקף אל קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל, ומעתה ואילך משמש קודקס החלטות רשות מקרקעי ישראל ( הנקרא גם קודקס החלטות רמ"י ) אוגדן חוקי המקרקעין של מקרקעי המדינה המסדיר את מערכת היחסים שבין המדינה לאזרחיה.

לסיכום קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל מעכשיו והלאה

אייקון קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל נכנס לתוקף ועשה סדר בכל ההחלטות. כיום נוח יותר להתמצאות בנושאי מקרקעין ולקרוא את מפת החוקים

מעתה, שינוי בסעיפי האוגדן לא ישנה את מספרי סעיפיו, ושינויי קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל יעשה בדומה לשינויי בחוק, על ידי הוספת תתי סעיפים, או ביטול סעיפים. בסוף קובץ החלטות מינהל מקרקעי ישראל ישנו מקרא שאמור לאפשר לנו למצוא את דרכנו ביחס למספרי ההחלטות האחרונות. למרבה הצער אין הפניה באתר הרשות ממספר ההחלטה האחרונה שבוטלה למספר הסעיף הרלוונטי בקובץ ההחלטות החדש. לייעוץ והכוונה נוספים בנושא קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל ונושאי מקרקעין שונים בין אם מדובר על צוואות וירושות , נחלות ועדות שונות וכדומה.. פנו בהקדם אל עורך דין מושבים מומחה בתחום.

קובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל | קובץ החלטות מינהל מקרקעי ישראל | קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל | קודקס החלטות רמ"י | קודקס החלטות רשות מקרקעי ישראל | קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל