פעילות לא חקלאית בנחלה ( פל"ח במושבים )

פל"ח – פעילות לא חקלאית בנחלה

החלטה 1458 – הסדרת שימושים מסחריים בנחלות חקלאיות

כעקרון נחלה מיועדת לפעילות חקלאית בלבד. המשבר בחקלאות הביא את בעלי הנחלות לחפש פרנסה ממקורות נוספים. כוחות השוק דחפו ודחקו את החקלאים במושבים להסב מבנים חקלאיים שהיו במשק לשימושים שאינם חקלאיים. בהדרגה הפכו המחסן, הרפת והלול למחסן רהיטים או מסגרייה קטנה, קליניקה, משרד לבעלי מקצוע, או ליחידות מגורים. שימוש זה נחשב פעילות לא חקלאית, המוכרת במושבים בראשי התיבות פל"ח. פעילות זו נוגדת את השימושים המותרים בתכניות המתאר ומבחינה זו מהווה עבירה פלילית לפי חוק התכנון והבניה. על עבירות שכאלה נוהגת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ולעיתים גם הועדה המחוזית להגיש כתבי אישום. כמו כן, פעילות זו נוגדת את הוראות חוזה השכירות או החכירה שבין האגודה לרמ"י או בין רמ"י לבעל הנחלה ולפיכך גם רשות מקרקעי ישראל נוהגת להגיש כנגד בעלי הנחלות תביעה להפסקת שימושים חורגים ו/או להריסת מבנים שנבנו למטרות חורגות או ללא היתר. הרשות מוסיפה ותובעת דמי שימוש בגין השימושים החורגים.

נגן וידאו

בשנים האחרונות הבינו גם ברמ"י וגם ברשויות התכנון שראוי למצוא מתווה שמסדיר את "הפעילות הלא חקלאית" ולהכשירה על מנת לאפשר לבעלי הנחלות להתפרנס מ- פל"ח.
החלטת המינהל הראשונה בעניין ה- פל"ח הייתה החלטה 979 שמספרה שונה היום מספר ההחלטה העדכנית הינו החלטה 1458. הרציונל שעומד בבסיס ההחלטה היה שמי שרוצה להכשיר שימוש שאינו חקלאי נדרש לפנות למינהל מקרקעי ישראל להסדרת השימושים במישור התכנוני והקנייני. במישור התכנוני עליו להגיש בקשה מתאימה לוועדות התכנון ובמישור הקנייני עליו לקבל את אישור רמ"י באמצעות חוזה חדש שיחתם מול רשות מקרקעי ישראל, כנגד תשלום כספי המביא לידי ביטוי את שווי ההפרש בין השימוש החקלאי לשימוש החדש המבוקש.

תביעה פלילית ותביעה אזרחית

גם רמ"י וגם רשויות התכנון גוררות את בעל הנחלה לבית המשפט
במצב בו מתקיימת פעילות לא חקלאית בנחלה שאינה מוסדרת, מגיעות רשויות התכנון ומגישות כתבי אישום כנגד בעלי הנחלות הנאלצים להתמודד ולהתגונן כנגד אישום על עבירות פליליות לפי חוק התכנון ובניה. בהליך הפלילי יכול בית המשפט, להטיל קנסות כבדים ואף במקרי קיצון עונש מאסר בפועל.
במקביל להליך הפלילי יכולה גם רשות מקרקעי ישראל להגיש תביעה אזרחית להפסקת השימושים החורגים והריסת המבנים וכן תביעה כספית לתשלום "דמי שימוש". תביעה זו כנגד בעל הנחלה יכולה להגיע לסכומים גבוהים מאוד המתווספים על הקנסות שרשויות התכנון דורשות בהליך הפלילי.

הסדרת הפעילות

חוזה חדש – קניית הזכות ל- פל"ח במושבים מרשות מקרקעי ישראל
בעל הנחלה נדרש לפנות לוועדה לתכנון ובניה ולהגיש בקשה לשימוש ספציפי, כלומר ישנו שוני בין אם מדובר במשרד, מגורים או חנות. הסדרת הפעילות נעשית בשני מישורי: מול רשויות התכנון ומול רשות מקרקעי ישראל. נדרש להוציא היתר למבנים ולשימוש בהם מול רשויות התכנון, הליך קבלת ההיתר בוועדה לתכנון ובניה כולל גם את הצורך לקבל חתימת הסכמה מבעלת הקרקע – רשות מקרקעי ישראל.
רשות מקרקעי ישראל מתנה את הסכמתה בתשלום כספי בשיעור של 5% לשנה, (כל שנה) משווי הקרקע לאותו שימוש או הכשרת הפעילות לצמיתות על ידי היוון הזכויות בתשלום חד-פעמי בשיעור בשווי 91% משווי הקרקע.

פל"ח

דמי שימוש הוגן

אחד מהקשיים שמערימים על הסדרת ה- פל"ח היא דרישת רשות מקרקעי ישראל לתשלום רטרואקטיבי בגין השימוש הלא חקלאי שעשה בעבר. מאחר והתשלום לעתיד עומד על 91% משווי הקרקע, התוספת לתשלום בגין העבר עולה על 100% משווי המקרקעין בשוק החופשי. מדובר בתוצאה קשה שברוב המקרים אינה כלכלית לבעל הנחלה.

בן ממשיך במושב | פל"ח במושבים | פעילות לא חקלאית בנחלה |  שימושי פל"ח | מכר נחלה – עסקאות מכר משק חקלאי